Năm 2017, Bộ chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh triển khai toàn diện và thực hiện tốt nhiệm vụ QS,QP trong đó tập trung đột phá vào các nhiệm vụ trọng tâm; kịp thời điều chỉnh, bổ sung, luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu; chỉ đạo các lực lượng nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, tăng cường tiềm lực trong khu vực phòng thủ...

leftcenterrightdel

Đại tá Trần Anh Du, Phó tham mưu trưởng Quân khu 2 trao cờ và danh hiệu Đơn vị Quyết thắng của Bộ Tư lệnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2017. 

Thảo luận tại hội nghị, các ý kiến phát biểu đều nhất trí cao với những nội dung trong báo cáo về kết quả công tác QS, QP năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018, trong đó UBND tỉnh xác định: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; gắn phát triển kinh tế- văn hóa xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc; lực lượng tỉnh phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, xử lý các tình huống không để bị động bất ngờ; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Tin, ảnh: ĐĂNG NINH