Báo cáo trung tâm tại đại hội nêu rõ: 5 năm qua, phong trào TĐQT của nhà trường đã phát triển toàn diện, đúng hướng, được duy trì thường xuyên, liên tục; gắn với các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Binh chủng, các ngành và phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Các hoạt động thi đua đã và đang trở thành cao trào hành động cách mạng sâu rộng, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mà binh chủng giao cho nhà trường. Từ trong phong trào thi TĐQT đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, thể hiện bản lĩnh chính trị, trí tuệ, ý chí quyết tâm, tiếp tục tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp “Người chiến sĩ xe tăng” và hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

leftcenterrightdel
  Đoàn chủ tịch điều hành đại hội.
Giai đoạn 2012-2017, nhà trường đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều mô hình thi đua sáng tạo, như: “Chi đoàn không khói thuốc”, “Chi đoàn không có cán bộ, ĐVTN vi phạm kỷ luật, pháp luật”; “Tổ học tập”; “Tuần mẫu mực”; ngày “Chủ nhật xanh”, ngày “Thứ 7 tình nguyện”; “Nhà xe thanh niên, kíp xe thanh niên”; “Hội phụ nữ tiết kiệm”; “Bát nước thao trường”; “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc”… Kết quả của phong trào thi đua là hằng năm, toàn trường có 99,2% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; trong đó có từ 80% đến 90% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; tỷ lệ quân số khỏe bình quân đạt trên 98,92%. Trong 5 năm, nhà trường có 84 đề tài khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được nghiệm thu đưa vào ứng dụng thực tiễn, nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo…

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận nêu bật kết quả, hạn chế, bài học kinh nghiệm và thống nhất xác định phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua trong thời gian tới.

Nhân dịp này, nhà trường đã tôn vinh 3 tập thể và 7 cá nhân tiêu biểu.

Tin, ảnh: HOÀNG THÀNH