Các đại biểu là thủ trưởng cơ quan Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị; đại biểu đại diện Văn phòng Chính Phủ và các bộ, ban, ngành trung ương, các địa phương; lãnh đạo, chỉ huy các quân khu nơi các đoàn KT-QP đứng chân đã về dự.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Trần Đơn phát biểu khai mạc hội nghị. 

Tại hội nghị, Thiếu tướng Võ Hồng Thắng, Cục trưởng Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng đã trình bày báo cáo kết quả xây dựng các khu KT-QP giai đoạn 2000-2016 của Bộ Quốc phòng: Theo đó, công tác triển khai xây dựng, hoạt động các khu KT-QP luôn nhận được sự quan tâm sâu sát, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và của các cấp, các ngành trung ương và các địa phương. Bộ Quốc phòng đã tham mưu kịp thời, hiệu quả với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp thiết thực trong xây dựng, triển khai các khu KT-QP; xây dựng kế hoạch khoa học và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Nhà nước, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương, thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn KT-QP, khu KT-QP. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng thuộc các đoàn KT-QP luôn phát huy cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Từ khi có hoạt động của các đoàn KT-QP, khu KT-QP, đời sống nhân dân trên địa bàn đã từng bước được cải thiện, nâng cao. Các điểm dân cư tập trung hình thành dọc tuyến biên giới đã góp phần quan trọng trong xây dựng thế trận QP-AN nơi địa bàn chiến lược. Lòng tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước được nâng cao.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tướng Trần Đơn khẳng định: Qua gần 20 năm triển khai xây dựng và chỉ đạo hoạt động các đoàn KT-QP, khu KT-QP, chúng ta đã thu được những kết quả quan trọng về mục tiêu chính trị, mục tiêu quốc phòng- an ninh, mục tiêu phát triển kinh tế, tổ chức sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng kết hợp với việc tổ chức, bố trí dân cư trên các tuyến biên giới. Tuy nhiên, quá trình triển khai xây dựng, hoạt động các khu KT-QP vẫn còn những hạn chế, bật cập cần tháo gỡ để tiếp tục phát huy hiệu quả các đoàn KT-QP, khu KT-QP theo đúng tinh thần Đại hội XII của Đảng đã xác định. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị, các đại biểu tập trung nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, phân tích làm rõ nguyên nhân, đưa ra các chủ trương, giải pháp thiết thực cả về mô hình hoạt động, cơ chế, đến các chính sách để thúc đẩy, nâng cao hoạt động các đoàn KT-QP, hoàn thành mục tiêu mà Đảng và Chính phủ, Quân đội xác định.

Tin, ảnh: TIẾN ĐẠT