Đại hội được Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị (TCCT) chọn làm trước rút kinh nghiệm cho các đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng khu vực phía Bắc. Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm TCCT dự và chỉ đạo đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Thiếu tướng Lê Hiền Vân đánh giá cao và biểu dương những thành tích, kết quả công tác công đoàn (CTCĐ) và phong trào công nhân (PTCN) của Tổng cục CNQP trong 5 năm qua. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng xây dựng quân đội và phát triển CNQP thời kỳ CNH, HĐH đất nước. Trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT đề nghị cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp trong Tổng cục CNQP quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quan điểm, tư tưởng của Đảng về CTCĐ. Tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức công đoàn hoạt động đúng chức năng, hiệu quả.

Hội nghị rút kinh nghiệm về Đại hội Công đoàn Tổng cục CNQP do TCCT tổ chức ngay sau khi đại hội kết thúc thống nhất, đánh giá: Đại hội đã đạt mục đích, yêu cầu đề ra; thể hiện sự quan tâm của Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục CNQP và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong tổng cục đối với PTCN và hoạt động công đoàn. Văn kiện của đại hội có độ dài hợp lý, bố cục cân đối. Các ý kiến phát biểu tham luận được đầu tư nghiên cứu sâu sắc, bám sát nội dung, chủ đề, có số liệu minh họa sinh động bảo đảm thời gian theo quy định. Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội theo đúng chương trình, quy chế đại hội. Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ IX bảo đảm đúng quy trình, đúng nguyên tắc, thủ tục, các đồng chí trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao.

PHẠM THU HẰNG