Tham dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ; nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; nguyên Ủy viên Quân ủy Trung ương; nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, các tổng cục và cán bộ lão thành cách mạng, tướng lĩnh, sĩ quan quân đội khu vực phía Nam.

leftcenterrightdel
P
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại hội thảo. 

leftcenterrightdel
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch chủ trì hội thảo. 
Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận những nội dung cơ bản về nghệ thuật đánh giặc giữ nước của tổ tiên, nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo; việc vận dụng bài học kinh nghiệm về nghệ thuật quân sự đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong đó, tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; vai trò của lực lượng vũ trang nhân dân mà nòng cốt là Quân đội nhân dân đối với việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân trong tình hình mới.

Tin, ảnh: HOÀNG THÀNH