Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và 2 tháng đầu năm 2017, Thiếu tướng Nguyễn Thế Kết, Chính ủy Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho thấy: Thời gian qua, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội lãnh đạo, chỉ đạo tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng; phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Lương Cường làm việc với Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội. 
Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã duy trì và thực hiện nghiêm túc công tác SSCĐ; nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động phối hợp với các lực lượng giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Thủ đô; bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn; chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang (LLVT) Thủ đô được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Xây dựng nền nếp chính quy trong các cơ quan, đơn vị có nhiều chuyển biến, tiến bộ; công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật thực hiện có hiệu quả, đời sống bộ đội được cải thiện và nâng cao. Hoạt động CTĐ, CTCT của LLVT Thủ đô triển khai và hoàn thành toàn diện, có chất lượng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ được giữ vững; tư tưởng cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Chính ủy Bộ tư lệnh Thủ đô cũng nêu rõ quyết tâm thực hiện thắng lợi 10 nhiệm vụ trọng tâm về quân sự, quốc phòng năm 2017,  trong đó tập trung nâng cao chất lượng các đột phá và thực hiện tốt “Năm kỷ cương hành chính” của Thủ đô Hà Nội.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Lương Cường trò chuyện với lãnh đạo, chỉ huy Bộ tư lệnh Thủ đô.
Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Lương Cường ghi nhận và đánh giá cao Đảng ủy, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng thời gian qua, đặc biệt là nhiệm vụ tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần xây dựng Thủ đô vững mạnh về chính trị, an toàn về mọi mặt.

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Thượng tướng Lương Cường yêu cầu Đảng ủy, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, quyết liệt hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng chí Chủ nhiệm TCCT chỉ đạo, năm nay là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, vì vậy, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Thủ đô phải gương mẫu đi đầu trong triển khai thực hiện nghị quyết, nói và làm theo nghị quyết, thực hiện tốt việc kiểm điểm phê bình và tự phê bình trong cấp ủy, chi bộ và từng đảng viên. Hà Nội là trung tâm chính trị, văn hóa lớn nhất của cả nước, bên cạnh những thuận lợi cũng có nhiều khó khăn phức tạp, trực tiếp tác động đến bộ đội. Vì vậy, Thượng Tướng Lương Cường yêu cầu Bộ tư lệnh Thủ đô tăng cường xây dựng bản lĩnh chính trị, rèn luyện kỷ luật; chủ động quản lý tư tưởng bộ đội, không để bị động, bất ngờ về tư tưởng. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đúng, trúng cho Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội về lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự-quốc phòng; nâng cao chất lượng huấn luyện SSCĐ theo các nhiệm vụ, chú trọng tác chiến trong thời bình; xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, trước hết là vững mạnh về chính trị, tư tưởng; tăng cường quan hệ với các cơ quan, ban ngành và nhân dân trên địa bàn Thủ đô...

Các đề xuất kiến nghị mà Đảng ủy, Bộ tư lệnh Thu đô Hà Nội đề xuất được Thượng tướng Lương Cường ghi nhận và giao cho các cơ quan chức năng của tổng cục xem xét giải quyết phù hợp...

Tin, ảnh: TRỊNH DŨNG