Quân chủng HQ, PK-KQ, BTL Cảnh sát biển theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới và bão số 2, chủ động thông báo cho các phương tiện của đơn vị đang hoạt động trên biển biết để phòng tránh và sẵn sàng lực lượng, phương tiện đi cứu hộ, cứu nạn khi có lệnh.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, các đơn vị đã chủ động về lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó bão số 2. Tổng số 289.223 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ và các lực lượng khác (42.115 cán bộ, chiến sĩ, 233.340 DQTV và 13.768 người lực lượng khác); 86.319 trang bị, phương tiện (2.875 phương tiện, 83.444 trang bị) các loại để sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra, nhằm giảm bớt thiệt hại do bão gây ra đối với nhân dân.

Trong ngày 15-7, theo báo cáo của Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn cho 58.949 phương tiện/239.665 người và 1.856 lồng, bè, lều, chòi canh/2.501 người  biết diễn biến, hướng di chuyển của bão số 2 để chủ động di chuyển, vòng tránh, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm và có biện pháp bảo đảm an toàn.

VŨ DÂN