Năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 3, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết và các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn về nhiệm vụ chính trị, quân sự- quốc phòng năm 2017 của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng. Nội dung, chỉ tiêu, biện pháp của Nghị quyết Đảng ủy Quân đoàn có nhiều đổi mới, đã bám sát nhiệm vụ đơn vị, thực tế địa bàn và đối tượng tác chiến, đồng thời triển khai đồng bộ các mặt công tác, trong đó xác định những nội dung trọng tâm cần đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện SSCĐ, tổ chức nghiên cứu địa hình, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện SSCĐ, công tác chuẩn bị huấn luyện, thực hành huấn luyện, diễn tập đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn.

leftcenterrightdel
Quang cảnh Hội nghị quân chính của Quân đoàn 3.

Năm 2018, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 3 tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp trên. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện SSCĐ, giáo dục chính trị tư tưởng và công tác hậu cần, kỹ thuật, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ, sẵn nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ. Làm tốt công tác dân vận, giúp bà con địa phương phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Duy trì lực lượng, phương tiện, ứng phó kịp thời, hiệu quả các sự cố thiên tai, góp phần giữ vững tình hình an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đứng chân.

Tin, ảnh: LÊ QUANG HỒI