Năm 2017, chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của Quân khu 7 tiếp tục được nâng cao, đặc biệt là về sức khỏe, trình độ văn hóa, tỷ lệ đảng viên. Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong tuyển quân; phối hợp với địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ về Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015; tổ chức sơ tuyển, khám tuyển chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, đúng quy định của pháp luật… Tỷ lệ đảng viên nhập ngũ năm 2017 đạt 3,89%, tăng 0,1/%; trong đó, đảng viên có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 24,88%, tăng 4,98% so với năm 2016.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự buổi làm việc. 
Trong tổ chức huấn luyện, các đơn vị đã quán triệt nghiêm Nghị quyết, Chỉ thị, nhiệm vụ huấn luyện năm 2017 của Quân khu; các kế hoạch, hướng dẫn của cơ quan cấp trên và cấp mình; ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới sát với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy, chi bộ khung huấn luyện duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt theo quy định; đặc biệt phát huy tốt dân chủ, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên là chiến sĩ mới để nêu gương, nhân rộng điển hình trong đơn vị; thường xuyên nắm chắc diễn biến tình hình tư tưởng, phân loại và giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh; phát huy công năng các thiết chế văn hóa ở đơn vị cơ sở; giải quyết tốt mối quan hệ cán–binh xây dựng môi trường đoàn kết trong đơn vị...

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện CTĐ, CTCT trong tuyển quân và huấn luyện năm 2017 của Quân khu 7 với nhiều mô hình sáng tạo và hiệu quả. Đồng chí Phó Chủ nhiệm TCCT đề nghị các đơn vị Quân khu 7 cần tiếp tục tập trung quán triệt các văn bản chỉ đạo; phát huy hệ thống chính trị, phối hợp chặt chẽ với địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, các công trình thiết chế văn hóa cho chiến sĩ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân và huấn luyện.

Chiều 16-3, đoàn công tác đã đã đến kiểm tra thực tế và làm việc tại Trường Quân sự Quân khu 7 về kết quả CTĐ, CTCT trong tuyển quân và huấn luyện năm 2017.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, động viên nữ chiến sĩ mới.
Tại buổi làm việc, Đại tá Trương Văn Vinh, Chính ủy Trường Quân sự Quân khu 7 đã báo cáo với đoàn công tác về kết quả CTĐ, CTCT trong tháng đầu huấn luyện chiến sĩ mới năm 2017. Theo đó, nhà trường đã giáo dục truyền thống nhà trường, quân khu, Quân đội và dân tộc bằng nhiều hình thức, biện pháp khác nhau; tiến hành công tác giáo dục chính trị theo tài liệu quy định, đúng kế hoạch. Ngay sau khi tiếp nhận chiến sĩ mới, đơn vị đã nhanh chóng nắm bắt tình hình tư tưởng qua nhiều kênh và nhiều biện pháp khác nhau với sự vào cuộc của các tổ chức, các lực lượng. Đơn vị đã thường xuyên tổ chức quán triệt điều lệnh, điều lệ, chỉ thị quy định của quân đội. Trên cơ sở đó, 100% chiến sĩ tự giác chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội và các quy định của quân khu và nhà trường; yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà đơn vị huấn luyện nữ chiến sĩ mới. 
Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của nhà trường trong thời gian qua, đặc biệt trong thực hiện CTĐ, CTCT trong huấn luyện chiến sĩ mới một tháng qua. Đồng chí Phó Chủ nhiệm TCCT lưu ý nhà trường cần tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học; tích cực đổi mới giáo trình, giáo án; nâng cấp cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho học viên trong học tập và rèn luyện.

Sau buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thăm các nữ chiến sĩ mới đang học tập và rèn luyện tại Trường Quân sự Quân khu 7. Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa động viên các nữ quân nhân khắc phục khó khăn hoàn thành thời gian huấn luyện chiến sĩ mới; phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, đoàn kết gắn bó trong đơn vị. Nhân dịp này, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và lãnh đạo Ban phụ nữ Quân đội đã tặng quà các nữ chiến sĩ mới.

Tin, ảnh: MINH NGUYỄN