leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi kiểm tra. 
Tại buổi kiểm tra, đại diện Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng đã báo cáo một số kết quả nổi bật trong thực hiện công tác động viên năm 2017. Đến nay, toàn tỉnh đã biên chế vào các đơn vị dự bị động viên đạt trên 97% so với chỉ tiêu; bổ nhiệm cán bộ từ Tiểu đội trưởng đến Tiểu đoàn trưởng và tương đương chiếm trên 93% so với nhu cầu biên chế; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ khung A và khung B đúng nội dung, đạt chất lượng. Từ đó, công tác huấn luyện, khả năng sẵn sàng động viên ngày được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Qua kết quả kiểm tra, Đại tá Nguyễn Trí Dũng đã ghi nhận và đánh giá cao nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên được Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng thực hiện nghiêm túc; làm tốt việc sắp xếp tổ chức, biên chế cho các đầu mối đơn vị dự bị động viên; công tác đăng ký quản lý quân nhân dự bị bảo đảm đúng quy định, hệ thống sổ sách đăng ký thống nhất, khoa học; tổ chức huấn huyện cho 100% các đầu mối đơn vị đạt kết quả cao.

Tin, ảnh: THANH NAM