Được huấn luyện chuyên sâu, theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, quá trình huấn luyện chặt chẽ, chu đáo, đơn vị có sự chuẩn bị tốt về mọi mặt; cán bộ các cấp bám thao trường, chú trọng công tác an toàn, kịp thời động viên, tổ chức rút kinh nghiệm... nên đồng chí quân nhân chuyên nghiệp có tâm lý tốt, yếu lĩnh động tác vững chắc, thao tác nhanh nhẹn, thuần thục. Khi kiểm tra đơn vị đã làm tốt công tác hiệp đồng chặt chẽ, vì vậy quá trình kiểm tra cán bộ, chiến sĩ luôn chấp hành nghiêm nội quy trường bắn, thực hiện tốt yếu lĩnh động tác. Khi bước vào kiểm tra bắn súng AK bài 1, từng người đã vận dụng thành thạo các tư thế động tác, nội dung đã được huấn luyện. Bên cạnh đó, đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền cổ động, hệ thống băng cờ, khẩu hiệu, hoa bắn giỏi. Tham gia kiểm tra có 39 đồng chí, kết thúc kiểm tra bắn súng AK bài 1, đơn vị đạt giỏi ( 100% đạt yêu cầu, có 27 đồng chí đạt khá giỏi, đạt tỷ lệ 69,2%), bảo đảm an toàn về người và vũ khí thiết bị kỹ thuật.

leftcenterrightdel
Thực hành bắn của QNCN Sư đoàn Bộ binh dự bị động viên 15 . 
leftcenterrightdel
Đại diện lãnh đạo đơn vị tặng “Hoa bắn giỏi” cho các đồng chí bắn đạt giỏi.

Đợt kiểm tra này nằm trong kế hoạch huấn luyện chiến đấu năm 2017 của Binh đoàn 15. Thông qua kiểm tra, đơn vị đánh giá thực chất kết quả huấn luyện quân nhân chuyên nghiệp về sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị, rút kinh nghiệm về những nội dung còn yếu, còn thiếu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức huấn luyện của các đơn vị trong thời gian còn lại của năm 2017 và những năm tiếp, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. 

Tin, ảnh: QUANG HỒI