Trung tướng GS, TS Nguyễn Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư ngành khoa học quân sự chủ trì cuộc họp. Cùng dự còn có PGS, TS Trần Quang Quý, Ủy viên Ban Thư ký Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước; đại biểu đại diện Cục Nhà trường Bộ Tổng Tham mưu; đại diện Ban Giám đốc Học viện Khoa học quân sự và đại diện thanh tra Bộ Giáo dục và đào tạo.

leftcenterrightdel
Trung tướng GS, TS Nguyễn Ngọc Thanh cùng các thành viên Hội đồng chức danh tại lễ khai mạc.

Tham gia đề nghị xét, công nhận chức danh GS, PGS lần này có gần 60 ứng viên là giảng viên, giáo viên, thỉnh giảng thuộc các học viện, nhà trường trong quân đội. Trong thời gian 6 ngày (từ 3 đến 8-1), Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước, Hội đồng chức danh giáo sư ngành khoa học quân sự sẽ tiến hành xác định các ứng viên đủ điều kiện đưa vào thẩm định hồ sơ; biểu quyết danh sách ứng viên được mời tới báo cáo tổng quan và trình độ ngoại ngữ; biểu quyết công khai danh sách ứng viên GS, PGS đủ điều kiện đưa vào thẩm định hồ sơ; biểu quyết công khai danh sách ứng viên GS, PGS được mời tới để xác định trình độ ngoại ngữ; tiến hành thẩm định hồ sơ với từng ứng viên; đánh giá báo cáo tổng quan, xác định trình độ ngoại ngữ của từng ứng viên GS, PGS; xác định trình độ ngoại ngữ cho các ứng viên; thông qua danh sách những ứng viên đủ tiêu chuẩn và đủ điều kiện để đưa vào danh sách bỏ phiếu tín nhiệm GS, PGS; bầu Ban kiểm phiếu và bỏ phiếu tín nhiệm các ứng viên GS, PGS đã được Hội đồng thông qua; công bố kết quả của Ban kiểm phiếu…

Phát biểu khai mạc, Trung tướng GS, TS Nguyễn Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội đồng, đề nghị: Từng thành viên Hội đồng phát huy trách nhiệm, nghiên cứu và quán triệt kỹ các văn bản pháp quy của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước, các quy định hướng dẫn của Bộ Quốc phòng trong việc xem xét, đánh giá, chấm điểm các ứng viên; quán triệt nghiêm túc phương châm coi trọng chất lượng, lựa chọn đúng những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, bảo đảm nghiêm túc, khách quan, dân chủ…

Đây là việc làm cần thiết giúp Hội đồng chức danh giáo sư ngành và Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước nâng cao chất lượng xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS cho các nhà giáo cả nước.

Tin, ảnh: HÀ KHÁNH