Tham dự hội nghị có gần 200 đồng chí là lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chủ chốt thuộc các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong Quân đoàn. Thiếu tướng Lê Quang Xuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn chủ trì hội nghị.

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được nghe giới thiệu Nghị quyết về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

leftcenterrightdel

Hội nghị cán bộ chủ chốt để học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 của Đảng bộ Quân đoàn 3.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Lê Quang Xuân yêu cầu các đại biểu tham gia học tập cần tập trung lưu ý, nội dung các Nghị quyết mà hội nghị Trung ương ban hành lần này là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách, là sự cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. 

Sau đợt học tập này, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị nghiên cứu kỹ nội dung, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng bảo đảm chất lượng, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Quân đoàn. Qua đó nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động cho cán bộ, chiến sĩ, đấu tranh phản bác những thông tin, luận điệu sai trái, không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá; đoàn kết, phát huy sức mạnh nội lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, để bộ đội sẵn sàng nhận và hoàn thành  tốt các nhiệm vụ.

Tin, ảnh: QUANG HỒI - DUY HIỂN