Năm 2017, nắm chắc tình hình, bám sát nghị quyết lãnh đạo của Quân ủy Trung ương và chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Thủ trưởng BTTM đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. BTTM chỉ đạo các cơ quan, đơn vị toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống không để bị động, bất ngờ; tham mưu đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, đối sách, xử lý hiệu quả các tình huống, các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân; phối hợp bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Chỉ đạo đổi mới, đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, tổ chức các cuộc diễn tập lớn, diễn tập khu vực phòng thủ theo phương pháp mới và tổ chức bắn kiểm tra, thử nghiệm tên lửa chặt chẽ, an toàn. Phối hợp cùng với các bộ, ngành, địa phương, BTTM đã theo dõi nắm chắc tình hình, chỉ đạo toàn quân tham gia xử lý kịp thời thiên tai, sự cố, tai nạn trên biển. Các cơ quan, đơn vị duy trì thực hiện nghiêm nền nếp chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Ghi nhận kết quả của các cơ quan, đơn vị, BTTM đề nghị tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho 2 tập thể, trao Cờ Thi đua của Bộ Quốc phòng tặng 6 tập thể, Cờ thi đua của Bộ Tổng Tham mưu cho 16 tập thể và hàng trăm tập thể, cá nhân được khen thưởng.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Phan Văn Giang kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang đã ghi nhận, biểu dương những kết quả của các cơ quan, đơn vị đạt được trong năm 2017 và chỉ rõ đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ năm 2018. Để BTTM thực hiện tốt nhiệm vụ, Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ chủ động đổi mới công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng nghiên cứu, đánh giá, dự báo, tình hình, xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, diễn tập các cấp; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; đổi mới giáo dục, đào tạo, ứng dụng công nghệ mới, nâng cao chất lượng, bảo đảm “chuẩn đầu ra” của các đối tượng; duy trì nghiêm chế độ cứu hộ, cứu nạn và chế độ trực, nắm tình hình tác chiến điện tử...

Thượng tướng Phan Văn Giang chỉ đạo tiếp tục xây dựng cơ quan, đơn vị trong BTTM vững mạnh toàn diện, xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong sạch vững mạnh hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Bồi dưỡng, phát huy tinh thần, trách nhiệm của cán bộ các cấp tích cực tự học, tự rèn, nâng cao năng lực, trình độ làm tốt công tác tham mưu theo chức trách, nhiệm vụ được giao; thường xuyên chăm lo bảo đảm tốt đời sống cho cán bộ, chiến sĩ...

leftcenterrightdel
Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu trao Cờ thi đua tặng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tin, ảnh: XUÂN DÂN