Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đại biểu các cơ quan Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội và đại diện các cơ quan chức năng TP Hà Nội.

leftcenterrightdel
Đồng chí Thượng tướng Trần Đơn và đồng chí Nguyễn Đức Chung đồng chủ trì hội nghị. 
Đánh giá kết quả công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ QS, QP địa phương và triển khai nhiệm vụ liên quan giữa Bộ Quốc phòng và TP Hà Nội, Hội nghị nhấn mạnh, trong những năm qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, có hiệu quả của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của cấp ủy, chính quyền TP Hà Nội, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành, sự giúp đỡ của nhân dân, Đảng bộ, chính quyền và lực lượng vũ trang (LLVT) đã nhận thức rõ vị trí chiến lược quan trọng của Thủ đô Hà Nội, tận dụng thời cơ, khắc phục khó khăn thách thức, nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS, QP, đạt được nhiều kết quả hết sức quan trọng. Theo đó, LLVT TP Hà Nội đã quán triệt và tổ chức thực hiện tốt đường lối quốc phòng toàn dân, quan điểm xây dựng LLVT nhân dân của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và nhiệm vụ được giao; nắm vững đặc điểm thực tiễn địa bàn, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ QS, QP, xây dựng thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; tăng cường công tác quản lý nhà nước về quân sự, quốc phòng trên địa bàn; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với quốc phòng, an ninh; chú trọng thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, tích cực tham gia phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn, giảm thiểu thiệt hại tài sản và tính mạng của nhân dân.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 
Bên cạnh đó, công tác QS, QP của TP Hà Nội được triển khai theo hướng tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng tổng hợp của LLVT, trước hết là chất lượng về chính trị; đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, diễn tập, đặc biệt là diễn tập khu vực phòng thủ; tăng cường huấn luyện chiến đấu trong địa hình đô thị, ban đêm; thường xuyên làm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu huấn luyện, SSCĐ của lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ. Cùng với đó, công tác vận động quần chúng, công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội cũng được thực hiện ngày càng có chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng tập trung thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ QS, QP địa phương và triển khai các nhiệm vụ liên quan giữa Bộ Quốc phòng và TP Hà Nội.

Tin, ảnh: HOÀNG HÀ