Năm qua, bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm TTLL sẵn sàng chiến đấu cũng như bảo đảm TTLL thường xuyên, xây dựng Binh chủng TTLL tiến thẳng lên hiện đại theo nghị quyết của trên thì Binh chủng TTLL còn đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ đột xuất với các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng và Nhà nước, phải huy động nhiều lực lượng, phương tiện với tính chất nhiệm vụ phức tạp, khẩn trương. Song toàn binh chủng đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nổi bật là: Binh chủng đã thực hiện tốt công tác quy hoạch, phát triển hệ thống TTLL quân sự. Tổ chức phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội trao đổi hạ tầng, thực hiện quy hoạch, phát triển vững chắc mạng truyền dẫn quang cho các tuyến trục và tới các đơn vị, địa bàn chiến lược. Binh chủng tổ chức quản lý, chỉ huy, điều hành bảo đảm tốt TTLL thường xuyên, TTLL sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt là nhiệm vụ bảo đảm TTLL trong bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, bảo đảm thông tin trên địa bàn trọng điểm, bảo đảm thông tin trong cứu hộ, cứu nạn, các hoạt động của năm APEC-2017, các cuộc huấn luyện, diễn tập của Bộ Quốc phòng và của các quân, binh chủng trong toàn quân. Chất lượng bảo đảm TTLL trên các phương tiện đạt 99,6%. Bên cạnh đó, công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện chiến đấu, giáo dục đào tạo, cải cách hành chính, đối ngoại quân sự và các mặt công tác khác có nhiều chuyển biến tiến bộ tích cực...

leftcenterrightdel
Quang cảnh tại hội nghị.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, các ý kiến phát biểu tại hội nghị cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, phân tích làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm để có các giải pháp khắc phục để toàn binh chủng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2018.

Tin, ảnh: TIẾN ĐẠT