Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ tịch hội đồng, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Hội đồng xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT cấp Bộ Quốc phòng đã xem xét, thảo luận cho ý kiến về các trường hợp đề nghị xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần này đã được hội đồng cơ sở thông qua. Sau khi thẩm định kỹ lưỡng, chặt chẽ và bỏ phiếu kín, với tinh thần làm việc nghiêm túc, khách quan, chính xác, Hội đồng xét tặng cấp Bộ Quốc phòng đã lựa chọn được 65 nghệ sĩ đủ tiêu chuẩn đề nghị Nhà nước xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT trong thời gian tới, trong đó có 6 NSND, 59 NSƯT. Đây là những nghệ sĩ tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, có tài năng nổi bật trong hoạt động nghệ thuật và có nhiều đóng góp, cống hiến cho hoạt động văn hóa nghệ thuật quân đội cũng như nền nghệ thuật nước nhà. 

MINH NGỌC