Để xây dựng lực lượng dân quân mạnh toàn diện, đồng chí Phạm Văn Chín, Chủ tịch UBND xã An Sơn, cho biết: “Trước hết phải xây dựng chi bộ dân quân cơ động trong sạch, vững mạnh, Ban CHQS xã luôn được kiện toàn và phát huy được thế mạnh trong tham mưu, đề xuất. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho lực lượng dân quân và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự, nhất là Luật Dân quân tự vệ để người dân hiểu và tích cực động viên con em họ tham gia. Địa phương luôn làm tốt công tác chính sách đối với lực lượng dân quân thực hiện nhiệm vụ”.

leftcenterrightdel
Dân quân xã An Sơn huấn luyện chiến thuật. 

Nét nổi bật là cấp ủy, chính quyền luôn bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, xây dựng kế hoạch huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị phù hợp với từng đối tượng, sắp xếp thời gian hợp lý để triển khai huấn luyện. Ban CHQS xã tổ chức huấn luyện chặt chẽ, sát thực tế, chú trọng thực hành, nhằm giúp lực lượng dân quân nắm chắc mọi tính năng, kỹ thuật các loại vũ khí, khí tài được trang bị để sử dụng thành thạo trong thực tiễn khi có tình huống xảy ra. Công tác chỉ huy, tổ chức hiệp đồng chiến đấu thường xuyên được luyện tập; ý thức tổ chức kỷ luật, bản lĩnh chính trị, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao của từng dân quân được nâng cao, không để bị động, bất ngờ. Trong huấn luyện, luôn bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật. Hằng năm, qua kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện, tất cả cán bộ, chiến sĩ đều hoàn thành nhiệm vụ, tỷ lệ khá, giỏi hơn 80%...

Theo Thượng tá Đinh Văn Trịnh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Nam Sách, trong xây dựng đội ngũ cán bộ dân quân, Đảng ủy, UBND xã An Sơn đề nghị bổ nhiệm các chức danh đúng theo Luật Dân quân tự vệ. Thường xuyên rà soát, đối chiếu thay thế những đồng chí không đủ điều kiện về sức khỏe, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, đi làm ăn xa hoặc đã hoàn thành nhiệm vụ theo Luật Dân quân tự vệ. Cán bộ, chiến sĩ dân quân thực sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao, có uy tín, kinh nghiệm, năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác quốc phòng, quân sự. Thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong lao động, bảo vệ sản xuất, xung kích trong phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm, cứu nạn, gương mẫu đi đầu tuyên truyền, vận động người thân thực hiện tốt dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, vận động đóng góp vật chất, ngày công lao động, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, làm thủy lợi nội đồng và tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Lực lượng dân quân thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an nắm chắc tình hình, tăng cường công tác tuần tra bảo đảm trật tự an ninh trên địa bàn từ nhiều năm nay không nảy sinh phức tạp.

Bằng nhiều cách làm cụ thể, lực lượng dân quân xã An Sơn luôn là lực lượng tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong việc sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh chính trị, góp phần giữ vững môi trường ổn định để phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Bài và ảnh: PHÙNG VĂN HẠNH