Năm 2017, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Đảng ủy, Bô%3ḅ CHQS tỉnh Tây Ninh luôn phối hợp các ban, ngành thực hiê%3ḅn tốt phong trào thi đua tại Ban CHQS các công ty, doanh nghiê%3ḅp.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hô%3ḅi nghị. 

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã tổ chức phát đô%3ḅng nhiều phong trào thi đua thường xuyên và đô%3ḅt kích với chỉ tiêu, biê%3ḅn pháp cụ thể. Các đơn vị đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho gần 1.000 đồng chí, kết quả 100% đạt yêu cầu, trên 75% khá, giỏi trên 75%. Các đơn vị thực hiện đúng nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng, kết quả 100% đạt yêu cầu, có trên 65% khá, giỏi. Các đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với lực lượng tuần tra kiểm soát địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng thời phối hợp với các ngành thực hiê%3ḅn tốt công tác chính sách hâ%3ḅu phương quân đô%3ḅi; qua đó nâng cao chất lượng sản xuất kinh doanh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Tại hô%3ḅi nghị, các đại biểu đã thảo luâ%3ḅn chỉ rõ những nô%3ḅi dung còn hạn chế, đồng thời đề ra nhiều biê%3ḅn pháp đẩy mạnh phong trào thi đua trong năm 2018. Trong đó, tâ%3ḅp trung thường xuyên kiê%3ḅn toàn tổ, ban thi đua; xây dựng nô%3ḅi dung, chỉ tiêu cụ thể tâ%3ḅp trung đô%3ḅt phá vào khâu yếu; thường xuyên rút kinh nghiê%3ḅm; quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chỉ huy đơn vị; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng-an ninh, pháp luâ%3ḅt cho cán bô%3ḅ, nhân viên…

Tin, ảnh: NGUYỄN DUY HIỂN