Ông Nguyễn Văn Tuyên, Trưởng họ Nguyễn ở thôn Đồng Khê, xã Lương Điền (huyện Cẩm Giàng), cho biết: “Từ những kiến thức về tín ngưỡng, dân tộc, tôn giáo, giữ gìn an ninh, trật tự… được bồi dưỡng, tôi đã truyền đạt lại trong họ tộc để nâng cao cảnh giác, không nghe lời kẻ xấu xúi giục”. Ông Tuyên còn vận động họ tộc hiến hơn 400m2 đất làm đường giao thông nông thôn, thuyết phục 15 gia đình chấp hành bàn giao đất để giải phóng mặt bằng xây dựng khu công nghiệp mà trước đó xã Lương Điền là “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

leftcenterrightdel
Ông Lã Huy Lộc (thứ hai, từ phải sang), trưởng họ Lã ở khu Bất Nạo, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, động viên con cháu tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. 

Trưởng các họ tộc không chỉ luôn nắm bắt được tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng mà còn trực tiếp giải quyết những khó khăn, vướng mắc của gia đình và họ tộc. Họ cũng chính là cầu nối quan trọng trong tuyên truyền, vận động gia đình, con cháu, dòng họ thực hiện tốt Luật Dân quân tự vệ, Luật Nghĩa vụ quân sự; tích cực tham gia tổ dân phòng, tổ an ninh, lực lượng dân quân, tự vệ, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; củng cố, tăng cường hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

Từ năm 2013 đến nay, tỉnh Hải Dương đã mở 7 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 534 trưởng các họ tộc và người có uy tín trong cộng đồng. Những năm qua, tỉnh luôn hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân, công tác xây lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên bảo đảm đủ về số lượng, chất lượng cao, cơ cấu hợp lý, an ninh chính trị luôn được giữ vững... cũng là nhờ có sự đóng góp không nhỏ của trưởng các họ tộc. Đồng thời, trưởng các họ tộc còn phát huy tốt vai trò trung tâm đoàn kết, cùng cấp ủy, chính quyền cơ sở tích cực vận động nhân dân, gia đình, con cháu đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, áp dụng tiến bộ khoa học vào phát triển trang trại, sản xuất, kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống. Nổi bật là trưởng các họ tộc đã vận động dòng họ, con cháu tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động, hoạt động xã hội từ thiện, khuyến học, khuyến tài, chung sức xây dựng nông thôn mới; bài trừ các hủ tục lạc hậu; phát huy, gìn giữ truyền thống tốt đẹp và góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. 

Bài và ảnh: PHÙNG VĂN HẠNH