leftcenterrightdel
LLVT tỉnh giúp xã Đức Đồng, Đức Thọ đổ đường bê tông. 
leftcenterrightdel
LLVT huyện Lộc Hà giúp xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà làm đường giao thông. 


leftcenterrightdel
LLVT thành phố Hà Tĩnh giúp xã Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh dọn vườn, làm hàng rào bằng cây xanh. 


leftcenterrightdel
 LLVT tỉnh giúp xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân làm đường giao thông.

leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 giúp Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh đổ bê tông đường giao thông. 

leftcenterrightdel
Trung đoàn 841 dọn đường giao thông liên xã Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh. 
leftcenterrightdel
Chiến sĩ thuộc Trung đoàn 841 giúp dân xây bồn hoa dọc tuyến đường liên thôn xã Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh. 

 

leftcenterrightdel
Chiến sĩ thuộc Trung đoàn 841 giúp dân xây bồn hoa dọc tuyến đường liên thôn xã Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh. 
leftcenterrightdel
 Nhiều người dân mang nước ra mời bộ đội để tỏ lòng biết ơn sự giúp đỡ của các anh.

LÊ ANH TẦN (thực hiện)