Các chiến sĩ xác định đây là pháo hạm thuộc Hạm đội 7 của Mỹ. Nhưng tại sao pháo hạm lại vào neo đậu ở đây mà không tiếp nhiên liệu? Khoảng 16 giờ, mấy ca nô chở bọn lính vào cảng, đến khoảng 7-8 giờ sáng hôm sau lại chở ra tàu. Ta phán đoán, chắc pháo hạm này có trục trặc, cần phải sửa chữa.

Thời cơ tốt cho ta tiêu diệt địch. Mặc dù không có chỉ thị của Mặt trận nhưng do lòng căm thù giặc sâu sắc và thời cơ giết giặc đã đến, bộ đội ta quyết tâm phải đánh bằng được chiến hạm của Mỹ. Thiếu thuốc nổ, bộ đội ta nhờ một đơn vị công binh cung cấp. Khu đội 1 Hòa Vang cho giao liên trinh sát, dẫn đường trong quá trình tổ chức chuẩn bị chiến đấu. Tổ chiến đấu 3 người do đồng chí Huỳnh Tửu là tổ trưởng chỉ huy, lắp ghép khối nổ 60kg C4 thành 4 khối nhỏ, mỗi khối 15kg, sau đó vận chuyển đến vị trí xuất phát ghép thành một khối lớn.

14 giờ ngày 30-10-1969, từ hậu cứ Nam Hải Vân, đồng chí Huỳnh Tửu chỉ huy tổ cắt rừng đi về hướng đông tiếp cận đường đèo Hải Vân, chờ trời tối vượt qua "tử lộ", vì địch đặt vọng gác dày đặc trên đường, có quân đi tuần tiễu và quân mai phục ở những nơi hiểm yếu. Đến khoảng hơn 20 giờ, trinh sát phân công cảnh giới xung quanh, tổ phục vụ lắp ghép khối nổ, tổ chiến đấu tranh thủ khởi động, đồng thời ước lượng đường hành tiến tiếp cận mục tiêu. 21 giờ, tổ chiến đấu xuất phát, vật lộn với sóng biển, rút dần khoảng cách đến mục tiêu. Pháo hạm đậu cách bờ khoảng 300m, đèn chiếu sáng cả một vùng rộng trên biển. Bằng kỹ thuật tiềm nhập điêu luyện, toàn tổ đã tiếp cận được mục tiêu. Các chiến sĩ ta nhanh chóng lợi dụng bóng tối che khuất của tàu, bám thân tàu cố định khối nổ. Đồng chí Huỳnh Tửu nhanh chóng chỉ huy gắn thuốc nổ, kiểm tra lần cuối, bấm kíp nổ hẹn giờ và lệnh rút lui theo đội hình “ngược lại khi vào”. Gần 30 phút sau, một tiếng nổ lớn và quầng lửa bốc lên sáng rực trời, cột khói dựng lên như một chiếc nấm khổng lồ, sóng biển dậy lên xô nhau ào ào trên mặt vịnh. Chiếc chiến hạm khoảng 2 vạn tấn từ từ chìm xuống đáy biển. Còn các chiến sĩ ta đã mưu trí, bí mật cơ động và đến khoảng 3 giờ ngày 1-11 thì trở về căn cứ an toàn.

VŨ DÂN (Theo "Lịch sử Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126")