Sau khi phát hiện thấy lực lượng phỉ có ý định đánh đồn Thiên, các đồng chí phụ trách căn cứ Chí Linh, Đông Triều đã quyết định đánh trước một số đồn bằng lực lượng của ta và lợi dụng lực lượng của phỉ để đánh đồn Thiên. Đêm 7-6-1945, ta tổ chức lực lượng đánh đồng thời vào bốn đồn địch là Chí Linh, Đông Triều, Mạo Khê, Tràng Bạch. Các chỉ huy đã khéo léo sử dụng lực lượng của phỉ để đánh đồn Thiên, đồng thời tổ chức lực lượng tự vệ đánh các đồn khác theo kế hoạch. Để bảo đảm chắc thắng khi đánh đồn Thiên, ta đã sử dụng tự vệ bố trí chặn địch ở vòng ngoài và lực lượng khống chế phỉ nếu chúng không tuân lệnh, đồng thời khéo léo khống chế phỉ để đánh đồn, buộc phỉ phải chấp nhận các điều kiện của ta.

Cuộc bắn nhau ở đồn Thiên kéo dài suốt đêm nhưng phỉ vẫn không hạ được đồn. Trước tình hình đó, ta lấy danh nghĩa Việt Minh viết thư cho đồn trưởng và cho kéo cờ đỏ sao vàng để chứng minh là quân cách mạng, sau đó địch ra đầu hàng và nộp cho ta 40 khẩu súng. Những trận đánh tại các đồn đã thu được thắng lợi lớn, bảo toàn được lực lượng, chuẩn bị cho thời kỳ thành lập và mở rộng chiến khu, sẵn sàng cho cuộc đấu tranh giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám...

HƯNG BÌNH