Nhận nhiệm vụ, các chiến sĩ ban ngày đóng vai thợ cày, cày gần các thửa ruộng gần tháp canh để xem xét bố phòng của địch, tìm hướng đột nhập, ban đêm bò vào gần tháp canh để nắm quy luật hoạt động tuần tra, canh gác của chúng. Sau nhiều lần quan sát, nắm được quy luật hoạt động của địch, huyện đội tổ chức huấn luyện kỹ cách đánh cho du kích địa phương.

Đêm 18, rạng ngày 19-3-1948, đội du kích được chia làm 3 tổ, 2 tổ phục kích chặn địch, 1 tổ trực tiếp đánh vào tháp canh. Tổ đánh vào tháp canh do đồng chí Trần Công An chỉ huy, được trang bị 8 quả lựu đạn, súng trường và một chiếc thang hái trầu mượn của nhân dân địa phương. Trong đêm tối, các chiến sĩ cởi trần, trát bùn ngụy trang, vượt qua các chướng ngại vật, bí mật áp sát mục tiêu. Lợi dụng lúc địch thay gác, ba chiến sĩ nhanh chóng dùng thang leo lên ngang lỗ bắn, ném lựu đạn vào bên trong. Lựu đạn nổ, cả 10 tên địch đang ngủ trong tháp canh bị tiêu diệt. Trong điều kiện vũ khí thiếu thốn, lực lượng ít, du kích địa phương đã mưu trí, sáng tạo diệt địch trong tháp canh, thu 8 khẩu súng và rút về căn cứ an toàn. 

XUÂN VŨ

(Theo "Lịch sử Bộ đội Đặc công", Nxb Quân đội nhân dân, 1987)