Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Tỉnh ủy, quân và dân Lâm Đồng đã chủ động chuẩn bị, các cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo các đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân cảnh giác, chống mọi luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, chia rẽ của địch; trừng trị bọn tay sai có nhiều nợ máu với cách mạng. Ta đã vận dụng sáng tạo nhiều cách đánh, vận động nhân dân thực hiện "vư­ờn không nhà trống", tích cực đánh phá giao thông, không hợp tác với địch, buộc chúng phải đánh theo cách của ta... Bộ đội xây dựng nhiều chiến lũy án ngữ các tuyến đường huyết mạch trong thị xã, sẵn sàng đánh địch...

Sau khi tiến công các cứ điểm ngoại vi làm bàn đạp, ngày 26-1-1946, địch huy động lực lượng lớn có pháo binh, xe tăng yểm trợ bắt đầu tiến công phòng tuyến Trại Mát (Lâm Đồng). Từ chiến lũy với hệ thống vật cản, mìn nhiều tầng nhiều lớp, bộ đội ta phòng giữ kiên cường, bẻ gãy nhiều đợt tiến công của địch. Cùng với đó, ta lợi dụng địa hình, tổ chức các mũi phản đột kích hiểm hóc, liên tục vào bên sườn phía sau, diệt hàng chục tên, thu 10 khẩu súng, buộc địch phải dừng tiến công rút về phía ấp Tây Hồ để củng cố. Chớp thời cơ, ta vận động áp sát ném lựu đạn, bắn tỉa diệt thêm một số tên địch... Sau nhiều đợt tiến công không thành công, quân Pháp phải rút bớt lực lượng từ Sài Gòn tăng viện cho Lâm Đồng. Được không quân, xe tăng yểm trợ, quân Pháp ồ ạt mở đợt tiến công mới. Tránh thế mạnh của địch, ta chủ động rút khỏi phòng tuyến, tránh giao chiến trực tiếp với địch. Mặt khác, ta tổ chức các phân đội nhỏ chủ động áp sát địch, “xuất quỷ nhập thần”, đánh nhanh, đánh gần, lui quân nhanh gây cho địch nhiều thiệt hại, buộc chúng phải chia quân đối phó ở nhiều nơi, nên đến cuối tháng 1-1946 quân địch mới tiến vào được Lâm Đồng. Chiếm được thị xã, song quân Pháp lại rơi vào thế trận “thiên la địa võng”; đường phố vắng lặng, nhân dân tản cư không hợp tác với giặc, đến đâu chúng cũng bị tiến công với các loại vũ khí độc đáo như: Hầm chông, cạm bẫy, bắn tỉa của bộ đội và du kích ta... khiến chúng không thể đạt được kế hoạch đã đề ra.

TRẦN MINH (Theo "Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng")