Cách mạng Tháng Tám qua hồi ức của các tướng lĩnh (tiếp theo và hết)

Cách mạng Tháng Tám qua hồi ức của các tướng lĩnh (tiếp theo và hết)

17/08/2017 08:41

QĐND Online - Thực hiện lời dạy của Bác: "Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”, các địa phương trên cả nước nhất tề đứng dậy, tổ chức cho quần chúng nhân dân tự vũ trang cướp chính quyền, tạo cơ sở để làm nên một ngày trọng đại trong lịch sử dân tộc - ngày 2-9-1945...

go top