Nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến nâng cao chất lượng bảo đảm kỹ thuật

Nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến nâng cao chất lượng bảo đảm kỹ thuật

24/06/2017 22:54

QĐND - Quân đoàn 1 quản lý số lượng lớn vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT), đa chủng loại và hầu hết đã sử dụng nhiều năm. Để bảo đảm VKTBKT đủ số lượng, chất lượng tốt phục vụ huấn luyện, SSCĐ và các nhiệm vụ, quân đoàn đã chủ động tổ chức nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật (SKCTKT) vào công tác bảo đảm kỹ thuật VKTBKT, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

go top