Linh hoạt, sáng tạo điều chỉnh thế trận tác chiến trong Chiến dịch tiến công Trị-Thiên năm 1972
go top