Đập tan căn cứ Đồng Dù trong Chiến dịch Hồ Chí Minh

Đập tan căn cứ Đồng Dù trong Chiến dịch Hồ Chí Minh Tin thường

26/04/2017 16:12

QĐND Online - Bước sang ngày thứ hai của Chiến dịch Hồ Chí Minh, 5 cánh quân của ta đã tiêu diệt được nhiều chủ lực của địch, đánh chiếm, làm chủ nhiều căn cứ và mục tiêu quan trọng, phá vỡ các khu vực phòng thủ ngoại vi, bao vây cô lập triệt để Sài Gòn, tạo thế có lợi để thực hành tổng tiến công vào nội đô.

go top