Nghệ thuật sử dụng Bộ đội Đặc công trong Chiến dịch Tây Nguyên

Nghệ thuật sử dụng Bộ đội Đặc công trong Chiến dịch Tây Nguyên Tin thường

12/03/2017 01:04

QĐND - Trong Chiến dịch Tây Nguyên, mở đầu cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, Bộ đội Đặc công (BĐĐC) đã chiến đấu anh dũng, mưu trí, sáng tạo, lập công xuất sắc, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, để lại nhiều kinh nghiệm quý báu về nghệ thuật tác chiến.

go top