Nghi binh chiến lược trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968

Nghi binh chiến lược trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968

08/01/2017 08:44

QĐND - Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân năm 1968 đã buộc Mỹ phải “xuống thang” chiến tranh, tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc. Một trong các phương thức góp phần để giành được thắng lợi to lớn đó là nghệ thuật xây dựng kế hoạch nghi binh chiến lược của Bộ Tổng tham mưu nhằm căng kéo, dụ địch ra khắp các chiến trường để đối phó, ta bí mật, bất ngờ tổ chức lực lượng Tổng tiến công và nổi dậy khắp miền Nam.

go top