Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận F-35 đầu tiên vào tuần tới
go top