Sức mạnh quân sự Nga và “trái ngọt” từ chiến dịch ở Syria
go top