Tin tức
QKQD - Thứ Hai, 08/07/2013, 9:18 (GMT+7)

Đó là mục tiêu của Quân khu 9 trong thời gian tới sau 7 năm thực hiện Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 513 của Quân ủy Trung ương về tiếp tục hoàn thiện cơ chế của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Báo Quân khu đã có cuộc trao đổi với Trung tướng Đinh Văn Cai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu.

PV: Trước hết, đồng chí đánh giá như thế nào kết quả sau 7 năm thực hiện Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị (Khóa IX), Nghị quyết 513 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) ở Quân khu 9?

Trung tướng Đinh Văn Cai: Sau khi có Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 513 của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu đã tổ chức quán triệt nghiêm túc, đồng thời ra nghị quyết chuyên đề, xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện trong LLVT Quân khu. Qua đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng trong LLVT Quân khu đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị, là nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của các tổ chức đảng, đảm bảo cho LLVT Quân khu luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù địch, nhất là trong tình hình hiện nay.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Đảng ủy Quân khu luôn giữ vững phương châm “Tích cực, chủ động, đồng bộ, vững chắc, có quy trình và bước đi phù hợp”. Quân khu chọn Trung đoàn 3, Sư đoàn 330 xây dựng điểm cấp cơ sở, Bộ CHQS TP. Cần Thơ xây dựng điểm cấp trên cơ sở để chỉ đạo thực hiện, rút kinh nghiệm. Và từng giai đoạn có tổ chức kiểm tra, nắm bắt tháo gỡ những vấn đề mới nảy sinh. Bước đầu, việc sắp xếp chính ủy, chính trị viên đã căn cứ vào thực trạng đội ngũ cán bộ của từng đơn vị, lấy tiêu chuẩn làm chính; kết hợp chặt chẽ giữa bổ nhiệm sắp xếp chính ủy, chính trị viên với kiện toàn nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị và hiệu lực quản lý, điều hành của người chỉ huy, tạo ra chuyển biến tích cực, vững chắc về hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ chỉ huy, chính ủy, chính trị viên trong thời gian qua.

Trung tướng Đinh Văn Cai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 thăm, kiểm tra Xưởng 203, Cục Kỹ thuật

PV: Đồng chí vừa nói là sau 7 năm thực hiện Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 513 của Quân ủy Trung ương thì chất lượng chính trị của các đơn vị trong Quân khu 9 có sự chuyển biến tích cực, vững chắc, đề nghị đồng chí nói rõ hơn về kết quả này?

Trung tướng Đinh Văn Cai: Trong quá trình thực hiện nghị quyết, Đảng ủy Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp chủ động rà soát, sắp xếp, đề nghị bổ nhiệm các chức danh chính ủy, phó chính ủy, chính trị viên, phó chính trị viên các cấp, bảo đảm đúng quy trình, nguyên tắc, chặt chẽ, chất lượng, tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong đảng bộ. Các đồng chí được bổ nhiệm đều phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu đòi hỏi thực tiễn đặt ra và đã khẳng định được vai trò là người chủ trì về chính trị ở đơn vị và được đại hội Đảng các cấp tín nhiệm bầu làm bí thư, cấp ủy. Bên cạnh đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tích cực bồi dưỡng, tạo nguồn để bổ nhiệm các đợt tiếp theo với chất lượng ngày càng cao. Đến nay, toàn Quân khu đã xếp chung đạt 95%, xếp đủ chính ủy các cấp; chính trị viên, chính trị viên phó xếp đạt 96%; riêng chính trị viên phó đại đội xếp đạt 84,01% trở lên (riêng đơn vị đủ quân xếp đủ chính trị viên phó), số còn lại không có biên chế chức danh.

Về chất lượng đối với đội ngũ chính ủy, chính trị viên luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực hoạt động thực tiễn tốt, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của người chủ trì về chính trị. Qua thực tế cho thấy, chất lượng và hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT ngày càng được nâng cao, vai trò lãnh đạo của Đảng được tăng cường, trận địa chính trị tư tưởng trong toàn Quân khu luôn được giữ vững, nội bộ đoàn kết thống nhất, dân chủ cơ sở có tiến bộ rõ rệt. Đặc biệt, LLVT Quân khu nhận thức sâu sắc âm mưu thủ đoạn của kẻ thù, về đối tượng, đối tác và sẵn sàng chiến đấu cao để giữ vững ổn định chính trị địa bàn Quân khu.

PV: Trong quá trình thực hiện Nghị quyết 51, Quân khu 9 có gặp những hạn chế gì không, thưa đồng chí?

Trung tướng Đinh Văn Cai: Có chứ! Thời gian đầu, một số cấp ủy quân sự địa phương chưa tham mưu tốt cho cấp ủy địa phương tổ chức quán triệt trong hệ thống chính trị, nên các cấp các ngành có nơi nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò, chức trách, nhiệm vụ và các mối quan hệ của chính ủy, chính trị viên trong Quân đội. Trong khi đó, một số đồng chí chính ủy, chính trị viên ở đơn vị trong việc vận dụng cơ chế chưa thật sự hiệu quả, thậm chí còn lúng túng trong việc phân cấp quyền hạn, trách nhiệm, nên hiệu quả công việc còn hạn chế.

Mặt khác, chưa khẳng định được vai trò của người chủ trì về chính trị ở đơn vị. Khi chuyển qua cơ chế thực hiện Nghị quyết 51 thì hoạt động của chính ủy, chính trị viên còn thiếu chủ động nên chưa bao quát hết công việc của người chủ trì về chính trị. Việc bổ nhiệm chức danh chính ủy, chính trị viên bước đầu một số vị trí chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chưa tương xứng với người chỉ huy, nguồn kế cận còn bất cập, mỏng, hẫng hụt. Mặt khác, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, một số chính ủy, chính trị viên thiếu chủ động, ngại trao đổi bàn bạc với người chỉ huy, trong giải quyết các mối quan hệ, chưa phân định trách nhiệm rõ ràng, thường giao phó cho người chỉ huy quyết định, kể cả một số mặt hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị. Một số chỉ huy còn quen với vai trò là người quyết định nên từng lúc trong thực hiện nhiệm vụ có mặt phối hợp chưa chặt chẽ với chính ủy, chính trị viên.

PV: Từ những kết quả và hạn chế nêu trên, thời gian tới Quân khu 9 đề ra những giải pháp gì để thực hiện tốt Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 513 của Quân ủy Trung ương, thưa đồng chí?

Trung tướng Đinh Văn Cai: Chúng tôi tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị, các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp trên, làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp nhận thức đúng đắn, đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết 51 và Nghị quyết 513 của Quân ủy Trung ương, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị và hiệu lực của chế độ một người chỉ huy. Trên cơ sở đó đề cao trách nhiệm chính trị của các cấp trong tổ chức và tiếp tục triển khai thực hiện thật tốt nghị quyết trong LLVT Quân khu và trong hệ thống chính trị.

Tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ chính trị, bố trí, sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ, đào tạo đội ngũ cán bộ hợp lý, lựa chọn những đồng chí có phẩm chất đạo đức và năng lực công tác tốt, được rèn luyện qua hoạt động thực tiễn, chú trọng những đồng chí là cán bộ quân sự, chuyên môn kỹ thuật và các lĩnh vực khác có tố chất hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, đủ tiêu chuẩn bố trí chính ủy, chính trị viên.

Tổ chức tập huấn cho đội ngũ chính ủy, chính trị viên nâng cao kiến thức, trình độ, năng lực toàn diện, nắm vững nguyên tắc, chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn. Giải quyết tốt các mối quan hệ, chủ động trao đổi, thông tin kịp thời trong công tác, tôn trọng, tin cậy giúp đỡ lẫn nhau, là hạt nhân đoàn kết trong đảng bộ, chi bộ và đơn vị.

Cơ quan chính trị các cấp nắm vững chức năng, nhiệm vụ, thường xuyên làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất giúp Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo và chủ động triển khai hướng dẫn đơn vị cơ sở khắc phục hạn chế, tồn tại trong thực hiện Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị. Thường xuyên kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện chức trách, nhiệm vụ và các mối quan hệ của đội ngũ chính ủy, chính trị viên, kịp thời chấn chỉnh, giải quyết những vấn đề còn vướng mắc trong thực hiện cơ chế, có biện pháp lãnh đạo phù hợp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, phát huy vai trò là “Người chủ trì về chính trị” của mình.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!         

Ý kiến của bạn
Họ và Tên:*
E-mail:*
Tiêu đề:*
Mã xác nhận:*

Nội dung:*
Bản tin Quân khu 9 Kỳ I Tháng 4
Quân khu 9 được thành lập ngày 10 tháng 12 năm 1945, suốt 65 năm qua đã lập được nhiều chiến công trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và bảo vệ biên giới Tây nam Tổ quốc...