Tin tức
Trao đổi:
QKQD - Thứ Ba, 24/04/2012, 14:8 (GMT+7)

 

Tập thể lãnh đạo là nguyên tắc lãnh đạo cao nhất của Đảng - như lời dạy của V.I.Lênin, theo nguyên tắc đó bảo đảm cơ quan lãnh đạo đưa ra được những quyết định chính xác do phát huy trí tuệ của tập thể, qua đó tăng cường đoàn kết thống nhất tư tưởng và hành động trong Đảng, ngăn ngừa những quyết định sai lầm do bệnh chủ quan của cá nhân và tệ gia trưởng độc đoán chuyên quyền gây ra.

Giữ vững nguyên tắc tập thể lãnh đạo chủ yếu quyết định những lĩnh vực thuộc về đường lối, chiến lược, chủ trương, chính sách, phương hướng nhiệm vụ chính trị và những vấn đề nguyên tắc công tác tổ chức, cán bộ. Tập thể lãnh đạo được thực hiện ở các cấp theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do điều lệ Đảng quy định.

Ảnh minh họa/ Nguồn: QĐND Online

Tuy nhiên, trong việc thực hiện chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, bên cạnh những mặt làm tốt, vẫn còn những mặt hạn chế là:

Các cấp uỷ viên thiếu thông tin, không nắm rõ vấn đề, thảo luận hời hợt dẫn đến nghị quyết kém chất lượng. Có những ý kiến khác nhau như nể nang, tránh né, xuôi theo ý kiến của người đứng đầu. Trong hội nghị thì lặng im, ra ngoài cuộc họp bàn tán xì xầm… tinh thần tự phê bình và phê bình, đấu tranh trong sinh hoạt Đảng chưa phát huy tốt.

Mặt khác, chế độ cá nhân phụ trách có những lúc, những nơi chưa được đề cao. Trách nhiệm cá nhân nhiều khi không rõ ràng.

Để khắc phục tình trạng đó, trước hết phải nâng cao nhận thức của các thành viên trong cấp uỷ và của người đứng đầu về nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính chiến đấu của các cấp uỷ viên. Cải tiến sinh hoạt cấp uỷ, tạo điều kiện cho cấp uỷ viên nắm được thông tin, tiếp xúc với thực tiễn, hiểu rõ từng nhiệm vụ, tiến hành thảo luận dân chủ, cởi mở, xây dựng, tạo ra được sự thống nhất tư tưởng và hành động. Cấp uỷ xây dựng chương trình hành động cụ thể theo từng thời gian, biết chọn và tập trung vào những việc trọng tâm, không buông lỏng vai trò lãnh đạo của tập thể, đồng thời không để bị sa đà vào việc điều hành chính quyền của người chỉ huy.

Trong tổ chức thực hiện, cần đề cao vai trò người chỉ huy, mọi cán bộ nhân viên dưới quyền phải phục tùng quyết định đó. Đương nhiên, người chỉ huy cần có phong cách lãnh đạo dân chủ, biết thuyết phục, động viên cán bộ dưới quyền, tiếp thu lắng nghe những đề xuất hợp lý, nâng cao tính tự giác của họ, không dùng mệnh lệnh hành chính, hay tự mình đưa ra quyết định mang tính cá nhân buộc cấp dưới phải chấp hành. Song cũng không làm suy yếu vai trò của người chỉ huy, của cá nhân phụ trách đã được cấp uỷ phân công.

Cấp uỷ và chỉ huy cơ quan, đơn vị phải là những người gương mẫu về đạo đức lối sống, vững vàng về chính trị, tiêu biểu cho việc nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, có trình độ chính trị và kiến thức tương đối toàn diện.

Cấp uỷ, người chỉ huy phải biết đấu tranh bảo vệ đường lối quan điểm của Đảng, đồng thời có phong cách dân chủ, sâu sát cuộc sống thực tiễn, biết lắng nghe học hỏi cấp dưới và quần chúng, kể cả các đồng chí dám có ý kiến khác mình, tuyệt nhiên không thành kiến trù dập.

Trong điều hành chỉ huy, cần tỉnh táo phòng chống bệnh gia trưởng, độc đoán, lộng quyền, chủ quan tự mãn. Bản thân từng đồng chí bí thư, cấp uỷ và cán bộ lãnh đạo cần không ngừng phấn đấu rèn luyện, luôn tự kiểm điểm, nghiêm khắc với chính mình. Đồng thời cấp uỷ cần có cơ chế giám sát bí thư và những người lãnh đạo chủ chốt, giữ vững sinh hoạt tập thể thẳng thắn tự phê bình và phê bình, không hữu khuynh nể nang né tránh. Có như vậy thì việc phát huy vai trò tập thể lãnh đạo gắn với cá nhân phụ trách mới đạt hiệu quả cao trong thực hiện các nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị mình.

Trần Xuân Minh

Ý kiến của bạn
Họ và Tên:*
E-mail:*
Tiêu đề:*
Mã xác nhận:*

Nội dung:*
Bản tin Quân khu 9 Kỳ I Tháng 4
Quân khu 9 được thành lập ngày 10 tháng 12 năm 1945, suốt 65 năm qua đã lập được nhiều chiến công trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và bảo vệ biên giới Tây nam Tổ quốc...