Tin tức
Đảng uỷ Sư đoàn 301
QKQD - Thứ Năm, 19/04/2012, 15:24 (GMT+7)

QĐND Online - Chiều 19 - 4, Đảng uỷ Sư đoàn 301 đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị (khoá XI) và 9 chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

Trong thời gian từ chiều 19-4 đến 20-4, hơn 100 đồng chí là cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị trực thuộc sư đoàn đã được nghe các nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khoá XI); các Chỉ thị, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quân uỷ Trung ương; Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị (khoá XI) về phương hướng phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn (2011-2020) và 9 chương trình công tác của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XV (trọng tâm là chương trình 1 và 5). Đồng thời, được quán triệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và sư đoàn; Nghị quyết của Đảng uỷ Sư đoàn về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật trong đơn vị”; phổ biến kế hoạch của Đảng uỷ Sư đoàn về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012; hướng dẫn học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết.

Đảng uỷ Sư đoàn 301 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khoá XI)

Do có sự chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ nên lớp học đã thực sự nghiêm túc và đạt hiệu quả thiết thực. Đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp sư đoàn thông qua đó nắm vững, hiểu rõ hơn mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết và chương trình công tác; tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, tư tưởng hành động, đấu tranh kiên quyết với những quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện lệch lạc. Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, quan điểm của Đảng, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; vận dụng sáng tạo các mục tiêu, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khoá XI), Nghị quyết của Bộ Chính trị (Khoá XI) và chương trình công tác của Đảng bộ Sư đoàn nhiệm kỳ 2010-2015 vào quá trình học tập, công tác tại đơn vị.

Tin, ảnh: Trần Hiền

Ý kiến của bạn
Họ và Tên:*
E-mail:*
Tiêu đề:*
Mã xác nhận:*

Nội dung:*
Truyền hình Bộ tư lệnh Thủ đô (16-3-2014)
QPTĐ - Ra đời từ phong trào cách mạng của quần chúng, lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội (bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích của thành phố Hà Nội). Là một bộ phận quan trọng của Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã kế thừa, phát huy truyền thống anh hùng bất khuất chống ngoại xâm của Thủ đô Hà Nội, truyền thống “Ngàn năm văn hiến Thăng Long-Hà Nội” cùng các tầng lớp nhân dân Thủ đô viết nên trang sử hào hùng, góp phần làm rạng danh non sông đất nước...