Tin tức
QKQD - Thứ Sáu, 20/09/2013, 15:32 (GMT+7)

Ngày 11-9, Đảng ủy Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa IX) “Về việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam”. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Lê Hùng Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các cơ quan trực thuộc Cục Chính trị-Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Trong những năm qua, Đảng ủy Nhà trường đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị nghiêm túc, có hiệu quả, được tiến hành đồng bộ giữa hệ thống cấp ủy Đảng, hệ thống chỉ huy và hệ thống chính ủy, chính trị viên. Giữ vững được sự đoàn kết thống nhất trong đơn vị, đặc biệt là sự phối hợp giữa người chỉ huy với chính ủy, chính trị viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ trên cơ sở nội dung, phương pháp, quy tắc, thể lệ, quy chế, quy định cụ thể cho từng cấp. Thường xuyên chăm lo xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị, chính ủy, chính trị viên đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, chức trách được giao.    

 Trong thời gian tới Đảng ủy Nhà trường xác định tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị, kết hợp với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì và kiện toàn cấp ủy, cán bộ chỉ huy; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, năng lực tiến hành công tác đảng, công tác chính trị thông qua các hoạt động thực tiễn ở đơn vị.                                                                               

HỒNG THÁI

 

Ý kiến của bạn
Họ và Tên:*
E-mail:*
Tiêu đề:*
Mã xác nhận:*

Nội dung:*
Truyền hình Bộ tư lệnh Thủ đô (16-3-2014)
QPTĐ - Ra đời từ phong trào cách mạng của quần chúng, lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội (bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích của thành phố Hà Nội). Là một bộ phận quan trọng của Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã kế thừa, phát huy truyền thống anh hùng bất khuất chống ngoại xâm của Thủ đô Hà Nội, truyền thống “Ngàn năm văn hiến Thăng Long-Hà Nội” cùng các tầng lớp nhân dân Thủ đô viết nên trang sử hào hùng, góp phần làm rạng danh non sông đất nước...