Tin tức
QKQD - Thứ Hai, 29/07/2013, 10:5 (GMT+7)

Sau 1 năm triển khai thực hiện Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia và giúp bạn Lào sau 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, huyện Thường Tín đã thực hiện được 3.434 hồ sơ, chiếm 59% so với số liệu khảo sát, trong đó đã chi trả được 1.189 đối tượng.

Tuy nhiên, do nhiều hồ sơ không nằm trong danh mục địa bàn quy định (25% số đã duyệt) và số quân nhân mất hết giấy tờ nhiều (42%) nên tiến độ thực hiện còn chậm. Bên cạnh đó, việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện của các thành viên Ban Chỉ đạo chưa được phát huy nên nhiều xã mới chỉ giải quyết được trên 30% hồ sơ. Ban Chỉ đạo 62 huyện Thường Tín xác định, đến hết năm 2013, khoảng 90% hồ sơ cơ bản được duyệt qua cấp xã gửi lên huyện.

Quận Long Biên đã tổ chức sơ kết một năm thực hiện Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ.

Tính đến nay, quận Long Biên đã chi trả chế độ trợ cấp một lần cho 825 trường hợp, chiếm 43,9% so với số liệu khảo sát ban đầu, tổng số tiền chi trả hơn 800 triệu đồng.

Tại buổi sơ kết, Ban chỉ đạo 62 quận yêu cầu Hội đồng Chính sách các phường cử cán bộ xuống tổ dân phố để hướng dẫn, giải quyết kịp thời các vướng mắc, thường xuyên bồi dưỡng về trách nhiệm, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ trực tiếp xét duyệt hồ sơ, bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích cho các đồng chí được hưởng chế độ theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ.

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ, Ban CHQS quận Thanh Xuân đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham mưu với Ban chỉ đạo 62 quận phát huy tốt vai trò của các cấp, các ngành, đoàn thể và tổ chức chính trị ở địa phương, thực hiện nghiêm quy trình, thủ tục hồ sơ, quy trình xét duyệt, bảo đảm dân chủ, công khai. Số hồ sơ theo quân đội giải quyết, hiện đã tiếp nhận và xét duyệt cấp phường 490 hồ sơ, cấp quận là 361 hồ sơ và thành phố 243 hồ sơ; đã có quyết định hưởng chế độ là 90 người, trong đó có 88 trường hợp được hưởng chế độ 1 lần với số tiền hơn 400 triệu đồng và 2 trường hợp hưởng chế độ hàng tháng.

PV

 

Ý kiến của bạn
Họ và Tên:*
E-mail:*
Tiêu đề:*
Mã xác nhận:*

Nội dung:*
Truyền hình Bộ tư lệnh Thủ đô (16-3-2014)
QPTĐ - Ra đời từ phong trào cách mạng của quần chúng, lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội (bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích của thành phố Hà Nội). Là một bộ phận quan trọng của Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã kế thừa, phát huy truyền thống anh hùng bất khuất chống ngoại xâm của Thủ đô Hà Nội, truyền thống “Ngàn năm văn hiến Thăng Long-Hà Nội” cùng các tầng lớp nhân dân Thủ đô viết nên trang sử hào hùng, góp phần làm rạng danh non sông đất nước...