Tin tức
Quân khu
QKQD - Thứ Ba, 11/09/2012, 16:32 (GMT+7)

Bộ tư lệnh Quân khu vừa tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị 328 - CT/QUTW ngày 26-6-2012 của Quân uỷ Trung ương về thực hiện chế độ trợ cấp 1 lần đối với sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm theo quy định tại Nghị định số 21/2009/NĐ-CP của Chính phủ, Thiếu tướng Trần Tiến Dũng, Phó Chính uỷ, kiêm Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì hội nghị.     

Tại hội nghị các đại biểu đã được quán triệt Chỉ thị 328 của Quân uỷ Trung ương và chủ trương của Thường vụ Đảng uỷ Quân khu về triển khai các bước tổ chức thực hiện. Trong đó, Thường vụ Đảng uỷ Quân khu yêu cầu cấp uỷ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, thống nhất về nhận thức; thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai, chính xác, giải quyết tốt công tác tư tưởng, tổ chức và chính sách trong việc xem xét, đánh giá, giải quyết cho sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp nghỉ hưu trước hạn tuổi, gắn với việc lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Phấn đấu, đến năm 2015 giải quyết một bước cơ bản quân số dôi dư để tinh giảm biên chế theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW của Bộ Chính trị. Cụ thể, đối với sỹ quan, tiến hành sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ theo đúng biên chế của Bộ tổng Tham mưu và Quy định tổ chức quân số hàng năm của Tư lệnh Quân khu. Xây dựng kế hoạch giải quyết số dôi dư đến năm 2015 và hàng năm; Tập trung rà soát kỹ số đối tượng tại điểm 1.1, khoản 1, phần II, Hướng dẫn 918 của Tổng cục Chính trị và Bộ tổng Tham mưu, đủ điều kiện nghỉ hưu theo điểm 2, điều 36, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sỹ quan QĐND Việt Nam.

Đối với QNCN, tập trung giải quyết nghỉ hưu số dôi dư, số đủ điều kiện nghỉ hưu bao gồm: Số CNVQP đã làm đơn tự nguyện chuyển sang chế độ QNCN để nghỉ hưu theo Quyết định số 38 cuả Bộ Quốc phòng và Thông tư số 91 của Bộ Quốc phòng; Tiểu đội trưởng, Khẩu đội trưởng, Phó trung đội trưởng và tương đương; Nhân viên chuyên mô sơ cấp thuộc các đơn vị đến 45 tuổi; Nhân viên chuyên môn trung cấp, cao cấp, thợ lành nghề đến 50 tuổi; Số nam quân nhân có đủ 29 năm công tác, nữ quân nhân đủ 24 năm công tác không thuộc diện kéo dài theo Quy định 3067 của Bộ Quốc phòng. Riêng khối kinh tế (hạch toán) rà soát các đối tượng, chức danh để sử dụng cho phù hợp, hiệu quả. Những đối tượng cần thiết được giữa lại nhưng không quá 2 năm và phải báo cáo về Quân khu quyết định.

Nguyễn Duy

Ý kiến của bạn
Họ và Tên:*
E-mail:*
Tiêu đề:*
Mã xác nhận:*

Nội dung:*
Truyền hình Quân khu 4 ngày 18-4
Thừa Thiên Huế là nơi có nhiều di tích lịch sử của một cố đô. Trong chiến tranh, Thừa Thiên Huế cũng là nơi giao tranh dữ dội, là vùng tranh chấp giữa một bên là bộ đội chủ lực ở các căn cứ vùng đồi núi ở phía Tây và cơ sở cách mạng, du kích ở vùng đồng bằng...