Tin tức
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
QKQD - Thứ Tư, 28/03/2012, 13:58 (GMT+7)

QK4 - Qua hơn 4 năm thực nhiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" ở một Ban CHQS huyện thì nét nổi bật rõ nét là ý thức tự giác tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên trong toàn cơ quan được nâng lên rõ nét, chất lượng xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức quần chúng cũng ngày càng tốt hơn. Hàng năm, qua phân loại, tổ chức đảng, đảng viên có 100% chi bộ đạt TSVM, Đảng bộ đạt TSVM, không có chi bộ yếu kém; bình quân có 13% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 74,8% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc. 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

Ngay từ khi có Cuộc vận động, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã đầu tư mua sắm vật chất các tài liệu học tập, nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập và làm theo tấm gương của Bác. Thông qua Cuộc vận động, sức sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, tinh thần vượt khó, dám nghĩ dám làm của cán bộ được phát huy có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ trên giao. Cùng với việc nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác đơn vị còn nâng cao hiệu quả trong việc tham mưu nắm tình hình cơ sở, tham mưu duy trì có hiệu quả chế độ giao ban cụm ATLC-SSCĐ của huyện, những nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên đã góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2011 và các nhiệm vụ ngay từ tháng đầu, quý đầu của năm 2012. Ghi nhận thành tích của đơn vị nên năm 2011, đơn vị được cấp trên tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, nhiều cá nhân được cấp trên tặng bằng khen, giấy khen và danh hiệu Chiến sỹ thi đua. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác vẫn còn một số mặt hạn chế đó là: Kế hoạch của người chỉ huy có lúc còn chung chung, cấp ủy các cấp chưa thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo khâu thực hiện cho từng đảng viên, nhận thức của một số cán bộ về học tập và làm theo tấm gương của Bác chưa sâu sắc.

Trong thời gian tới, để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác thu được nhiều kết quả tốt, Đảng ủy Ban CHQS huyện đã xác định là tiếp tục giáo dục tuyên truyền sâu hơn nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 03 CT/TW, xem đó là điều kiện cơ bản bảo đảm cho Ban CHQS huyện hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Trong giáo dục, Đảng ủy, chỉ huy xác định phải chú ý tất cả các đối tượng tập trung trước hết vào đội ngũ cấp ủy, cán bộ chủ trì các ban; vì đây là lực lượng nòng cốt có vai trò quyết định đến việc nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, cũng như việc tổ chức cho toàn đơn vị học tập và làm theo tấm gương của Bác. Công tác giáo dục tuyên truyền được Đảng ủy, chỉ huy thực hiện một cách kiên trì, tiến hành thường xuyên và được lồng ghép trong sinh hoạt của tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức quần chúng, đồng thời luôn chú ý uốn nắn những nhận thức và hành động chưa đúng của cán bộ để từ đó cán bộ đảng vên cơ quan càng hiểu rõ ý nghĩa tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện chỉ thị số 03CT/TW và các chương trình mà Ban Tuyên giáo huyện ủy đã đề ra giúp cán bộ không ngừng tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống tốt đẹp lành mạnh. Nét nữa là tăng cường sự đoàn kết phối hợp hiệp đồng chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ bởi cuộc đời của Bác là hiện thân của sức mạnh đoàn kết, làm theo tư tưởng tấm gương của bác mọi cán bộ đảng viên cơ quan luôn coi trọng sự đoàn kết, phối hợp hiệp đồng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó đảng ủy, chỉ huy còn xác định là thường xuyên quan tâm tốt đời sống vật chất tinh thần cho anh em nhằm khuyến khích cán bộ đảng viên an tâm công tác cố găng rèn luyện, tu dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tromng tình hình mới. Hiện nay ở Ban CHQS huyện cán bộ đảng viên của cơ quan đều có trình độ chuyên môn nghiệp vụ khá cao, khả năng giao tiếp cũng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đây là yếu tố hết sức quan trọng là cơ sở bảo đảm cho cơ quan hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Nhờ thực hiện đồng bộ nội dung học tập và làm theo tấm gương của bác thời gian qua đơn vị đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của mình, mọi cán bộ đảng viên luôn có lối sống trong sạch lành mạnh, gắn bó chặt chẽ khăng khít với cơ quan, cơ sở, hy vọng việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sẽ tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong toàn bộ LLVT và nhân dân huyện nhà qua đó làm chuyển biến nhận thức, hành động góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện.

Hoàng Trọng Hiếu

Ý kiến của bạn
Họ và Tên:*
E-mail:*
Tiêu đề:*
Mã xác nhận:*

Nội dung:*
Truyền hình Quân khu 4 ngày 18-4
Thừa Thiên Huế là nơi có nhiều di tích lịch sử của một cố đô. Trong chiến tranh, Thừa Thiên Huế cũng là nơi giao tranh dữ dội, là vùng tranh chấp giữa một bên là bộ đội chủ lực ở các căn cứ vùng đồi núi ở phía Tây và cơ sở cách mạng, du kích ở vùng đồng bằng...