Tin tức
QKQD - Thứ Sáu, 04/05/2012, 19:50 (GMT+7)

* Tại hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Thường vụ Đảng ủy Cục Chính trị yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, phân đội tập trung làm tốt việc tuyên truyền, giáo dục làm cho 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết. Qua đó, tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở cấp mình theo đúng 3 nội dung trọng tâm của Nghị quyết xác định, làm rõ vai trò trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; Công tác cán bộ và những hạn chế, khuyết điểm trong thực thiện nguyên tắc "Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách" để có hướng phấn đấu, khắc phục cùng tiến bộ. (Trần Nguyễn)

* Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) do Ban Thường vụ Đảng ủy quân sự Quảng Bình tổ chức đã tập trung nghiên cứu, quán triệt những nội dung cơ bản. Hội nghị đã giành thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Thường vụ ĐUQS tỉnh và Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh… Đây chính là tiền đề, cơ sở quan trọng và cần thiết để cấp ủy Đảng các cấp xác định kế hoạch, nội dung, triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp với từng đối tượng cán bộ, đảng viên; góp phần cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân sớm đưa Nghị quyết Hội nghị TW4 (Khóa XI) của Đảng vào cuộc sống. (Lan Anh)

* Đảng uỷ Quân sự Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cho lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc.Trên cơ sở các nội dung được quán triệt, thống nhất về nhận thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Đây là cơ sở quan trọng để việc tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết ở cơ sở đạt được mục đích yêu cầu đề ra.

Sau hội nghị này, các Đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, góp phần đưa nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI) của Đảng đi vào cuộc sống. (Khánh Trình)

* Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tham dự lớp học các đồng chí là cán bộ chủ chốt, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Hội nghị thống nhất nội dung, biện pháp học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 của Đảng đến mọi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ quân sự tỉnh.

Đây là cơ sở để các Đảng bộ tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt cho cơ quan, đơn vị; đồng thời tổ chức thực hiện các nội dung theo hướng dẫn triển khai thực hiện NQ TW4 ( khóa XI) trong LLVT tỉnh. (Kim Quy)

* Sau khi quán triệt đầy đủ nội dung của nghị quyết, Đảng ủy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 đã triển khai kế hoạch thực hiện cho toàn thể cán bộ, đảng viên và các chi bo, tập trung vào kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo 3 vấn đề mà nghị quyết đã nêu. Chú trọng vào kiểm điểm, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế của từng cán bộ, đảng viên và các chi bộ, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân nhất là vai trò của cấp ủy, người chủ trì. Trong kiểm điểm phải tuân thủ quy trình các bước, thẳng thắn nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng tính chất mức độ những thiếu sót, khuyết điểm, phân tích làm rõ nguyên nhân để khắc phục, sửa chữa. Quá trình tổ chức sinh hoạt các chi bộ phải đề cao tinh thần phê bình và tự phê bình, kết hợp giữa “xây và chống”, “chống và xây”. Thường vụ Đảng ủy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 xác định thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 là thời cơ để tăng cường sức mạnh, sự lãnh đạo của các cấp ủy, chi bộ góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. (Tiến Quốc)

* Đảng ủy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cho hơn 100 cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị, nhà trường thuộc lực lượng vũ trang tỉnh và các cơ quan Quân khu 4 đứng chân trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở từng nội dung được quán triệt, Đảng ủy quân sự tỉnh yêu cầu, cấp ủy, tổ chức đảng và từng đồng chí cán bộ, đảng viên cần có sự liện hệ cụ thể với thực tiễn xây dựng đảng bộ; xác định rõ trách nhiệm, nghiêm túc học tập, liên hệ vận dụng sát với đặc điểm tình hình đơn vị; trong đó đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tránh phê bình xuôi chiều, nể nang, né tránh; tự phê bình và phê bình không đạt yêu cầu thì cấp ủy, thường vụ cấp trên chỉ đạo tổ chức kiểm điểm lại. Bên cạnh đó, tự phê bình và phê bình phải đảm bảo nguyên tắc, có tính thuyết phục, có lý, có tình; không chủ quan, máy móc, nóng vội. Mặt khác tiến hành kiểm điểm phải nghiêm túc, đánh giá đúng sự thật, chân thành, thẳng thắn trên nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; cấp ủy viên, cán bộ chủ trì gương mẫu kiểm điểm trước để cấp dưới noi theo; Thông qua học tập, nghiên cứu Nghị quyết phải tạo được sự chuyển biến về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; qua đó góp phần xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, nhà trường hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. (Sáu Huế)

Ý kiến của bạn
Họ và Tên:*
E-mail:*
Tiêu đề:*
Mã xác nhận:*

Nội dung:*
Truyền hình Quân khu 4 ngày 18-4
Thừa Thiên Huế là nơi có nhiều di tích lịch sử của một cố đô. Trong chiến tranh, Thừa Thiên Huế cũng là nơi giao tranh dữ dội, là vùng tranh chấp giữa một bên là bộ đội chủ lực ở các căn cứ vùng đồi núi ở phía Tây và cơ sở cách mạng, du kích ở vùng đồng bằng...