Tin tức
QKQD - Thứ Hai, 25/02/2013, 10:33 (GMT+7)

Sau hơn 2 năm triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BQP ngày 22-3-2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị Quân đội trong chiến tranh giải phóng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, tỉnh Lạng Sơn đã đạt được kết quả đáng khích lệ, góp phần không nhỏ xây dựng niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Ngay sau khi có Chỉ thị số 07 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Cơ quan quân sự các cấp đã phối hợp cùng với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng trong các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn từ tỉnh đến cơ sở. Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức sơ kết giai đoạn 1, kịp thời rút kinh nghiệm những mặt hạn chế, đồng thời chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thành phố, Trường Quân sự tỉnh, Trung đoàn 123, tra cứu, rà soát tổ chức biên chế của cơ quan, đơn vị, qua các thời kỳ chiến tranh từ tháng 3/1947 ngày thành lập Tỉnh đội Bộ dân quân Lạng Sơn đến nay. Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Hội CCB tỉnh, chỉ đạo Hội CCB các huyện, thành phố và cơ sở xã, phường, thị trấn cấp phát phiếu cung cấp thông tin giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị đến từng hội viên CCB đã tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu. Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh và phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố rà soát thông qua hồ sơ lưu trữ liệt sĩ để thu thập thông tin. Qua các thông tin thu thập được, tổ giải mã Bộ CHQS tỉnh đưa vào phần mềm máy tính, tiến hành giải mã các nội dung trên giấy báo tử hoặc thông tin ghi trên hồ sơ quân nhân, tìm ra tên thực của đơn vị, địa danh, chiến dịch, mặt trận mà đơn vị tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại thời điểm đó, làm cơ sở cho công tác tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ, tử sĩ, phục vụ công tác giải quyết chính sách tồn đọng sau chiến tranh. Do làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền phối hợp, hơn 2 năm qua (từ năm 2010 đến nay) đã thu thập được hơn 9.000 phiếu cung cấp thông tin, 445 phiếu thông tin có giá trị giải mã, 27 tin mộ liệt sỹ, 12 đơn thư cung cấp tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ, kịp thời giải quyết, phúc đáp cho các gia đình có thân nhân là liệt sĩ. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện còn có một số tồn tại đó là: công tác tuyên truyền phổ biến có lúc chưa kịp thời, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, do thời gian lâu, đối tượng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu tuổi đã cao, không nhớ được ký hiệu, phiên hiệu, hòm thư đơn vị, nên phần nào cũng ảnh hưởng đến chất lượng công tác giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị.

Có thể nói, sau hơn 2 năm thực hiện giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đã mang lại hiệu quả thiết thực, kịp thời giải quyết chính sách tồn đọng sau chiến tranh, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao. Thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phối hợp với Hội Cựu chiến binh và Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp cùng với các ban, ngành, đoàn thể địa phương, làm tốt công tác tuyên truyền vận động, thu thập, cung cấp thông tin, phục vụ cho công tác giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị, góp phần tăng cường củng cố và xây dựng nền quốc phòng - an ninh ngày càng vững mạnh trong giai đoạn mới.

Vũ Công Túc

Ý kiến của bạn
Họ và Tên:*
E-mail:*
Tiêu đề:*
Mã xác nhận:*

Nội dung:*
Thư gửi anh bộ đội
QK 1- Ra đời trong phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng nhân dân, LLVT Việt Bắc- Quân khu 1 sớm hình thành, phát triển lớn mạnh, là lực lượng “tiên phong” cho phong trào đấu tranh vũ trang, lực lượng nòng cốt, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam...