Tin tức
QKQD - Thứ Tư, 29/08/2012, 16:20 (GMT+7)

Những năm gần đây, tình hình tội phạm, vi phạm kỷ luật trong quân đội nói chung và trong LLVT Quân khu nói riêng diễn ra hết sức phức tạp, đa dạng về kiểu loại, về đối tượng, về không gian, thời gian và loại hình đơn vị; làm thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe của quân nhân, tài sản của đơn vị và gia đình, tác động đến tư tưởng, tâm lý trong đơn vị, gia đình và xã hội, ảnh hưởng đến bản chất truyền thống tốt đẹp của người quân nhân cách mạng, gây dư luận xã hội không tốt về hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”. Theo số lượng thống kê năm 2011, tình hình tội phạm, vi phạm xảy ra liên quan trực tiếp đến lực lượng vũ trang Quân khu tăng 69,23% số vụ so với năm 2010. Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu đã có nhiều chủ trương, biện pháp để khắc phục, hạn chế thấp nhất tội phạm và các vụ việc vi phạm kỷ luật. Quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 04/ CT-BQP ngày 09/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật, phòng ngừa vi phạm pháp luật và vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Chỉ thị số 275/CT-BTL ngày 01/3/2012 của Tư lệnh Quân khu về quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật, ngăn chặn vi phạm pháp luật và vi phạm kỷ luật nghiêm trọng vào trong cơ quan, đơn vị, Cục Chính trị Quân khu đã kịp thời tham mưu đề xuất Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu triển khai đợt sinh hoạt tư tưởng rộng khắp trong lực lượng vũ trang Quân khu, với hình thức “Sinh hoạt tọa đàm về tư tưởng - kỷ luật”, quy mô từ cấp đại đội trở lên. Sau khi có Hướng dẫn số 242/ HD-CCT ngày 22 tháng 3 năm 2012 của Cục Chính trị Quân khu về tổ chức sinh hoạt tọa đàm về tư tưởng – kỷ luật trong lực lượng vũ trang Quân khu năm 2012, các đơn vị trong toàn Quân khu đã quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình và có hiệu quả tốt.

Từ kết quả sinh hoạt tọa đàm về tư tưởng – kỷ luật ở các đơn vị cho thấy, đây là một hình thức sinh hoạt tư tưởng thực sự dân chủ, cở mở, thẳng thắn, thiết thực, phát huy cao độ trách nhiệm và trí tuệ tập thể. Thông qua sinh hoạt, tọa đàm đã giúp cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp nắm chắc tư tưởng, hiểu sâu hơn tâm tư nguyện vọng của cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ trong cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng tình hình tư tưởng, kỷ luật, phân tích chỉ ra nguyên nhân, trong tọa đàm ở các đơn vị đã có nhiều ý kiến tâm huyết đề xuất nhiều kinh nghiệm và giải pháp thiết thực, có tính khả thi nhằm tiếp tục giữ vững sự ổn định về chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao ý thức trách nhiệm, niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ, chủ động phòng ngừa và đấu tranh khắc phục có hiệu quả việc vi phạm pháp luật, kỷ luật, mất an toàn giao thông trong đơn vị. Qua quá trình tham gia chỉ đạo, theo dõi, nắm chất lượng sinh hoạt tọa đàm của các đơn vị, bài viết tổng hợp, khái quát một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm kỷ luật trong lực lượng vũ trang Quân khu hiện nay.

Thứ nhất, thường xuyên nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ có nhận thức toàn diện; trong đó chú trọng giáo dục lý tưởng sống, phẩm chất, nhân cách người quân nhân cách mạng; đa dạng hóa các hình thức, biện pháp giáo dục.

Cấp ủy, chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy phải thường xuyên giáo dục, quán triệt và có chương trình hành động, kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của các cấp về đẩy mạnh xây dựng chính quy, tăng cường rèn luyện kỷ luật, về công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Lựa chọn nội dung giáo dục phù hợp, thiết thực để qua đó tạo sự chuyển biến tích cực, toàn diện các phẩm chất nhân cách quân nhân, từ nhận thức chính trị – tư tưởng đến ý thức pháp luật, đạo đức, lối sống, nếp sống…; làm cho mọi quân nhân có kiến thức pháp luật, biết, hiểu và hành động theo luật pháp, hiểu rõ nhiệm vụ, tính chất đặc thù hoạt động quân sự là một hoạt động đặc biệt, đòi hỏi mỗi người phải có bản lĩnh vững vàng, tính tổ chức, tính kỷ luật cao, từ đó có suy nghĩ và hành động đúng với những quy định, chuẩn mực của ng­ười quân nhân cách mạng, đúng với điều lệnh, điều lệ và các quy định của đơn vị. Bồi dưỡng bản lĩnh, kỹ năng sống; niềm tin, ý chí, nghị lực; những kiến thức cần thiết về quy tắc, phương thức giải quyết các quan hệ xã hội, kinh nghiệm giải quyết các tình huống bất trắc, đột biến, bất ngờ…để hạn chế thấp nhất hậu quả xấu.

Sử dụng linh hoạt (đa dạng hóa) các hình thức, biện pháp giáo dục, bồi dưỡng như­: giáo dục chung, giáo dục riêng, diễn đàn, mạn đàm, trao đổi, sinh hoạt tư tưởng… Căn cứ vào tình hình thực tế, cần phân chia nhóm đối tượng để tổ chức giáo dục, tập trung đối tượng quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, bộ phận nhỏ lẻ, xa sự quản lý, chỉ huy. Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Duy trì có hiệu quả “Ngày pháp luật” với nội dung, hình thức phong phú để vừa góp phần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vừa tạo sân chơi bổ ích thu hút cán bộ, chiến sĩ tham gia; gắn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác quản lý, duy trì kỷ luật và hoạt động của các tổ chức quần chúng trong đơn vị.

Thứ hai, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo,của cấp ủy đảng, chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy, cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ các cấp đối với công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội.

Các tổ chức đảng cần xác định các chủ trương, biện pháp lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng trong quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy phù hợp, sát đúng với điều kiện và đặc điểm đơn vị. Chú trọng phát hiện và có các biện pháp khắc phục khâu yếu, mặt yếu; xác định rõ trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên với chất lượng chính trị tư tưởng và tình hình kỷ luật của cơ quan, đơn vị, bộ phận mình quản lý.

Trong quản lý bộ đội, cấp ủy, chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy và đội ngũ cán bộ các cấp phải thường xuyên nắm chắc về lai lịch chính trị, hoàn cảnh cuộc sống của gia đình, bản thân, quan hệ xã hội của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; cần tập trung vào các đối t­ượng cá biệt, những đối tượng tâm lý, hành vi, thói quen ứng xử không ổn định, nhất là các trường hợp bị bệnh tật, tai nạn có ảnh hưởng tới tư tưởng, tâm lý. Thường xuyên kiểm tra sâu sát, tỷ mỉ, làm tốt việc nắm bắt, quản lý, phân loại, dự báo, định hướng tư tưởng bộ đội theo phân cấp để kịp thời phát hiện diễn biến tư tưởng, tâm lý, uốn nắn, giải quyết biểu hiện tư tưởng sai lệch của cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền (nội dung này thời gian qua các đơn vị có làm song ở một số đơn vị còn hình thức, thiếu chiều sâu, hiệu quả chưa cao, phân loại chung chung, không chính xác).

 Để nắm, quản lý, dự báo tình hình tư tưởng, giải quyết tốt các tình huống tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền, cấp ủy, chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thật sự gần gũi, tăng cường đối thoại, sâu sát, hòa đồng với cấp dưới, chiến sĩ; luôn nghe ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng của chiến sĩ; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tôn trọng quyền làm chủ của bộ đội, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ thực hiện quyền làm chủ của mình. Cán bộ các cấp phải tạo được lòng tin của quần chúng, thực sự yêu thương chiến sĩ, cấp dưới; không quan liêu, quân phiệt, phân biệt đẳng cấp, không đối xử lạnh lùng với cấp dưới và chiến sĩ; không dùng quyền uy của cấp bậc, chức vụ mà buộc cấp dưới phải nể mình, phục tùng mình vô điều kiện; không thờ ơ, lãnh đạm trước khó khăn, thiếu thốn của chiến sĩ, cấp dưới.

Đồng thời, để nắm, quản lý, dự báo tình hình tư tưởng, giải quyết tốt các tình huống tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền, cấp ủy, chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy cần th­ường xuyên phối hợp chặt chẽ với gia đình quân nhân và cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương; phối hợp quan tâm động viên, giúp đỡ những đồng chí có điều kiện hoàn cảnh đặc biệt nh­ư: gia đình, ngư­ời thân gặp hoạn nạn, khó khăn, có vướng mắc trong quan hệ yêu đương, phát huy tốt các mối quan hệ, giúp đỡ các đồng chí đó giải toả về tâm lý, tình cảm, giải quyết tốt các mối quan hệ hợp lý, thuận tình. Đồng thời thông qua quan hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn đóng quân để nắm chắc tình hình tai nạn, tệ nạn, nhất là những điểm nóng, những đối tượng tiền án, tiền sự, đối tượng chuyên cho vay nặng lãi, ghi đề, ghi nợ quán…, kịp thời thông tin, cảnh báo, rút kinh nghiệm trong đơn vị và phối hợp cùng địa phương chấn chỉnh, ngăn chặn.

Đại tá, TS Nguyễn Xuân Trường - Phó CNCT Quân khu

Ý kiến của bạn
Họ và Tên:*
E-mail:*
Tiêu đề:*
Mã xác nhận:*

Nội dung:*
Thư gửi anh bộ đội
QK 1- Ra đời trong phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng nhân dân, LLVT Việt Bắc- Quân khu 1 sớm hình thành, phát triển lớn mạnh, là lực lượng “tiên phong” cho phong trào đấu tranh vũ trang, lực lượng nòng cốt, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam...