Tin tức
QKQD - Thứ Tư, 20/06/2012, 12:36 (GMT+7)

Trong những năm qua, Đảng uỷ Lữ đoàn 147 Hải quân luôn tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh (TSVM), đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD), không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong tình hình mới.

Luyện tập thể thao đặc chủng ở Tiểu đoàn 473. Ảnh: Đặng Tùng

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết 147/NQ-ĐU của Đảng ủy Quân sự Trung ương, Nghị quyết 5863/NQ-ĐU của Đảng ủy Quân chủng về: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Đảng ủy Lữ đoàn đã cụ thể hóa nội dung, chủ trương, biện pháp sát với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ bằng tiêu chí “2 tốt, 2 giỏi”. 2 tốt là: Cơ quan tốt, cán bộ tốt; 2 giỏi là: Đơn vị giỏi, chiến sỹ giỏi. Việc thực hiện 2 tiêu chí này đã góp phần xây dựng con người, xây dựng các tổ chức vững mạnh; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng không ngừng được nâng lên.

Từ 2 tiêu chí trên, tổ chức Đảng các cấp tập trung lãnh đạo, cụ thể hóa sát với đặc điểm của từng loại hình chi bộ; lấy kết quả thực hiện tiêu chí làm cơ sở đánh giá kết quả hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên. Hàng tháng, các tổ chức đảng gắn thực hiện 2 tiêu chí với việc báo cáo kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để đánh giá chất lượng đảng viên hàng tháng, 6 tháng và cả năm; lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, đơn vị để nhận xét, đánh giá chất lượng cán bộ chủ trì các cấp. Hàng tháng, các tổ chức quần chúng đóng góp cho cấp ủy đảng, người chỉ huy; qua đó, giúp cấp ủy đảng, người chỉ huy kịp thời kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện; có biện pháp khắc phục khâu yếu, mặt yếu của cơ quan, đơn vị mình.

Yêu cầu đặt ra trong quá trình thực hiện “2 tốt, 2 giỏi” là: Tham mưu đúng, trúng, kịp thời; hướng dẫn, chỉ đạo sâu sát, trách nhiệm, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực tốt. Đơn vị phải có trận địa chính trị tư tưởng tốt, huấn luyện giỏi, dân chủ, kỷ luật nghiêm.

Để thực hiện tốt các yêu cầu trên, Đảng ủy Lữ đoàn đã triển khai đồng bộ các giải pháp, coi đây là một biện pháp quan trọng trong quy trình lãnh đạo của Đảng. Đội ngũ cán bộ các cấp phải thực hiện đúng, đủ, tốt chức trách. Cơ quan gương mẫu trước đơn vị, đảng viên gương mẫu trước quần chúng. Các cấp, các ngành đồng loạt vào cuộc, việc thực hiện 2 tiêu chí trở thành phong trào, hành động tự giác, thiết thực của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Các nội dung thi đua ở Lữ đoàn 147 được cụ thể hóa bằng những công trình, phần việc với các biện pháp thực hiện phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị. Đoàn thanh niên xung kích tình nguyện trong thực hiện các nhiệm vụ, các phong trào “Chi đoàn không khói thuốc”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”. Hội phụ nữ với các phong trào “Bát nước thao trường”, “Bữa ăn do phụ nữ đảm nhiệm”, “Ống tiền tiết kiệm”… Các phong trào ấy đã trực tiếp đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Với những biện pháp trên, tỷ lệ đảng viên đủ tư cách từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên năm 2011 ở Lữ đoàn 147 là 80,37%, 6 tháng đầu năm 2012 là 81,11%.

Đình Mạnh

Ý kiến của bạn
Họ và Tên:*
E-mail:*
Tiêu đề:*
Mã xác nhận:*

Nội dung:*
Truyền hình Quân chủng Hải quân (Tháng 3-2014)
Trong kháng chiến chống Mỹ, Hải đội 135, Lữ đoàn 170 đã đánh đuổi tàu Ma đốc của Mỹ xâm phạm vùng biển nước ta, lập lên chiến công đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam (ngày 2 và 5-8-1964). Ngày nay, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải đội 135 tiếp nối truyền thống của cha anh, quyết tâm phấn đấu, luyện rèn, xây dựng đơn vị VMTD để xứng đáng với truyền thống của một đơn vị anh hùng...