Tốc độ tăng trưởng GDP vùng dân tộc và miền núi cao hơn mức bình quân chung của cả nước
QĐND - Thứ sáu, 18/08/2006 | 22:7 GMT+7

QĐND - Chiều 18-8, tại Hà Nội, tại cuộc gặp mặt báo chí nhân 60 năm thành lập (9-9-1946/9-9-2006), Ủy ban dân tộc cho biết, tốc độ tăng trưởng GDP trong vòng 12 năm trở lại đây tăng trung bình từ 8 đến 10%/năm, cao hơn mức bình quân của cả nước.

Đời sống kinh tế, xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số đã có những khởi sắc lớn: các dự án đầu tư đã xây dựng được 5.729km đường giao thông nội vùng, 617 cây cầu, 775 công trình thủy lợi nhỏ phục vụ tưới tiêu cho 11.782ha; xây dựng 42 công trình thủy điện; mở thêm 652 trường học; 162 trạm y tế. Đến nay, đã có 462.761 hộ gia đình ổn định định canh định cư kết quả tốt. Về công tác đào tạo, trong 10 năm qua đã đào tạo được 6.440 học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ đại học và đã bố trí công tác. 80,74% số được đào tạo, đáp ứng nhu cầu nguồn cán bộ phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội ở vùng dân tộc và miền núi.

Hoàng Nguyên

Gõ tiếng việt: Off Telex