Sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW
QĐND - Thứ năm, 11/04/2013 | 20:44 GMT+7

QĐND - Ngày 11-4, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với 3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh để sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 16-6-2008 của Bộ Chính trị khóa X về việc “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Báo cáo của Bộ VH-TT&DL khẳng định: Nghị quyết đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực cho lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Các hoạt động văn học, nghệ thuật đã chuyên nghiệp hơn, các hoạt động phong trào có bước phát triển sâu rộng, phục vụ hiệu quả các sự kiện chính trị, góp phần định hướng tư tưởng, thẩm mỹ của nhân dân.

Tuy vậy, một số cơ chế chính sách phát triển văn học, nghệ thuật bộc lộ những bất cập không còn phù hợp với thực tiễn nhưng chậm được bổ sung, sửa đổi, thay thế. Sau hội nghị, Bộ VH-TT&DL sẽ tổng hợp kiến nghị, đề xuất các giải pháp thực hiện để phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

MỘC LAN

Gõ tiếng việt: Off Telex