Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ
Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)
QĐND - Thứ ba, 20/03/2012 | 20:55 GMT+7

QĐND - Cải cách hành chính chưa thể làm quyết liệt và chỉ mang tính hình thức nếu còn “lưu luyến” lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm. Đây là lời của đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội - tại Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020 và 9 chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XIV. Từ đó, đồng chí Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: Cả tập thể, cá nhân phải vì lợi ích chung, dẫu việc vì lợi ích chung có thể ảnh hưởng tới lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm. Để lãnh đạo, người đứng đầu vì lợi ích chung mà hành động thì cần có bộ tiêu chí chung để đánh giá họ, chứ không chỉ căn cứ vào tỷ lệ phiếu bầu.

Trên đây chỉ là 2 trong số rất nhiều khó khăn được đồng chí Phạm Quang Nghị nêu ra khi triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 và Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, đồng chí Phạm Quang Nghị cũng nhấn mạnh: Không thể cứ nêu câu hỏi “Có làm được không?” để nhụt chí. “Câu trả lời nằm trong mệnh lệnh: Phải làm bằng được”, đồng chí Phạm Quang Nghị nói.

Hội nghị này được tổ chức trong 2 ngày (20 và 21-3), với khoảng 2.400 cán bộ chủ chốt của Hà Nội tham dự.

* Ngày 20-3, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã chủ trì Hội nghị cán bộ thành phố phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Hơn 1000 đại biểu là cán bộ chủ chốt của thành phố tham dự hội nghị.

Quán triệt Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, Chỉ thị số 15-CT/TW, Kế hoạch số 08-KH/TW của Bộ Chính trị, đồng chí Lê Thanh Hải nhấn mạnh: Xây dựng Đảng là công việc xây dựng tổ chức, xây dựng con người, là công tác đối với con người; do đó, rất khó, rất phức tạp, nhưng không thể không làm, vì đây là vấn đề rất hệ trọng, liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Điều quan trọng có ý nghĩa quyết định là: Tất cả chúng ta, từ trên xuống dưới, đều phải có quyết tâm rất lớn, có sự thống nhất rất cao, có biện pháp thực hiện quyết liệt, khả thi, chỉ đạo chặt chẽ với một phương pháp tư duy đúng đắn, tỉnh táo, bình tĩnh, không cực đoan, không để các thế lực xấu lợi dụng, xuyên tạc, kích động, phá hoại...

* Trong hai ngày (19 và 20-3), Thành ủy Cần Thơ cũng đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cho hơn 530 cán bộ chủ chốt của thành phố và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghiêm túc học tập, nghiên cứu, thảo luận, phản ánh đầy đủ tình hình thực tế ở từng ngành, từng đơn vị, địa phương; mạnh dạn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế để từ đó đề ra các giải pháp khắc phục, tu dưỡng, rèn luyện hiệu quả nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin trong Đảng và trong các tầng lớp nhân dân. 

Ngoài nội dung trọng tâm, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức hướng dẫn kiểm điểm, phê bình và tự phê bình; kiểm tra, giám sát và thực hiện “Quy định những điều đảng viên không được làm” và những điểm mới cần bổ sung, sửa đổi trong Điều lệ Đảng. 

Thanh Hòa, Thùy Lâm, Đào Tuyền và TTXVN

Gõ tiếng việt: Off Telex