Ngày 1-4, điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ
QĐND - Thứ ba, 25/03/2014 | 17:49 GMT+7

QĐND Online – Thực hiện Chương trình điều tra thống kê quốc gia và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc lồng ghép điều tra nhà ở vào điều tra dân số giữa kỳ, trên cơ sở phối hợp với Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), kể từ năm 2013, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan thực hiện công tác chuẩn bị để tổ chức cuộc điều tra đúng hạn định. Ngày 22-11-2013, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ban hành Quyết định số 1253/QĐ-TCTK tiến hành điều tra dân số nhà ở giữa kỳ thời điểm 1-4-2014.

Cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 1-4-2014 là một cuộc điều tra  quy mô lớn nhằm thu thập số liệu về dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước. Ảnh: baolangson.vn

Mục tiêu điều tra để thu thập số liệu về dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước làm cơ sở để đánh giá các chương trình quốc gia về dân số và nhà ở, qua đó đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội thời kỳ 2011-2015; xây dựng chính sách, kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ lập Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội thời kỳ 2016-2020; giám sát thực hiện các Mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết. Cùng với đó điều tra để bổ sung kho dữ liệu dân số và nhà ở của Tổng cục Thống kê nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích và dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở giữa hai kỳ tổng điều tra 2009-2019 trên phạm vi cả nước và từng địa phương; phục vụ yêu cầu so sánh quốc tế; cung cấp dàn mẫu cho các cuộc điều tra thống kê đối với hộ dân cư.

Đối tượng điều tra bao gồm: Nhân khẩu thực tế thường trú của hộ dân cư; các trường hợp chết của hộ dân cư; nhà ở của hộ dân cư trên các địa bàn điều tra được chọn. Đối tượng điều tra không bao gồm những người đang sống trong khu vực quản lý riêng của quân đội và công an.

Về mặt địa lý, cuộc điều tra được tiến hành trên hơn 11 nghìn xã, phường, thị trấn của cả nước. Về hộ dân cư, cuộc điều tra bao gồm 5% số hộ dân cư được chọn từ 20% địa bàn kiểm tra của cả nước.

Ngoài thông tin định danh, nội dung điều tra bao gồm 5 phần chính: Một số thông tin về thành viên của hộ; thông tin về lịch sử sinh của phụ nữ từ 15 đến 49 tuổi; thông tin về người chết của hộ; thông tin về các sự kiện chết của hộ trong 5 năm qua; thông tin về nhà ở của hộ.

Cuộc điều tra sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp chủ hộ điều tra và thành viên của hộ là phụ nữ từ 15 đến 49 tuổi.

Thời điểm điều tra bắt đầu từ 0 giờ ngày 1-4-2014.

VIỆT CHUNG

Gõ tiếng việt: Off Telex