Không đề xuất tăng lương tối thiểu trong năm 2013
QĐND - Thứ ba, 16/10/2012 | 13:41 GMT+7

QĐND Online – Căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách Nhà nước, trong phương án phân bổ ngân sách nhà nước năm 2013 trình trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 16-10, Chính phủ không đề xuất bố trí nguồn thực hiện chi cải cách tiền lương (cho khối cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước) theo lộ trình.

Về vấn đề này, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho hay, nhiều ý kiến trong Ủy ban cũng nhất trí với phương án của Chính phủ. Những ý kiến này cho rằng, từ tháng 1-2003 đến tháng 5-2012, lương tối thiểu đã được điều chỉnh tăng 8 lần. Trong 2 năm gần đây, lương tối thiểu tăng liên tục ở mức cao. Cụ thể, năm 2011 tăng từ 730.000 đồng lên 830.000 đồng, năm 2012 tăng từ 830.000 đồng lên 1.050.000 đồng. Mức tăng này đã góp phần giải quyết thu nhập, cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, người lao động.

Do vậy, theo những người ủng hộ phương án của Chính phủ, trong bối cảnh cân đối ngân sách năm 2013 gặp rất nhiều khó khăn, thu ngân sách tăng thấp, nhiều nhiệm vụ chi chỉ được bố trí ở mức tối thiểu so với nhu cầu hoặc không đủ nguồn cân đối, thì việc chưa thể bố trí ngân sách năm 2013 để cải cách tiền lương là vấn đề cần được tính tới.

Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến từ Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội đề xuất theo hướng ngược lại. Theo những ý kiến này, để góp phần bảo đảm đời sống cho cán bộ, công chức và người lao động, cần thực hiện một phần lộ trình tăng mức lương tối thiểu từ 1.050.000 đồng lên 1.150.000 đồng và tăng phụ cấp công vụ từ 25% lên 30%, thời điểm thực hiện bắt đầu từ ngày 1-5-2013. Nguồn bố trí tăng thêm khi thực hiện phương án này sẽ lấy từ việc tăng thu từ nội địa và dầu khí.

Năm 2013, Chính phủ xây dựng dự toán tăng thu từ nội địa là 14,4% so với ước thực hiện năm 2012. Nếu loại trừ 39.000 tỷ đồng thu tiền sử dụng đất thì thu nội địa tăng 15,1% so với ước thực hiện năm 2012.

Về khoản thu từ dầu thô, năm 2013, Chính phủ dự kiến thu 99.000 tỷ đồng, bao gồm khoản phát sinh năm 2013 là 89.000 tỷ đồng trên cơ sở 14,14 triệu tấn, với giá bình quân 90 đô la Mỹ mỗi thùng, và khoản thu lãi dầu, khí nước chủ nhà phát sinh từ năm 2011 về trước là 10.000 tỷ đồng.

Theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, quỹ tiết kiệm 10% các khoản chi thường xuyên (không bao gồm lương và các khoản có tính chất lương) được sử dụng để thực hiện chế độ tiền lương. Tuy nhiên, trong năm 2013, khoản tiết kiệm 10% chi thường xuyên này được Chính phủ đề xuất dùng thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Minh Thắng

Gõ tiếng việt: Off Telex