Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh khóa 49
QĐND - Thứ hai, 17/06/2013 | 16:16 GMT+7

QĐND Online - Ngày 17-6, Học viện Quốc phòng đã tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (QP - AN) khóa 49. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Mục tiêu của lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN khóa 49 là nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về quốc phòng, an ninh; nâng cao nhận thức và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân ở các bộ, ngành, địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; góp phần thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Khóa học bồi dưỡng một số vấn đề mới, thiết thực có ý nghĩa chiến lược về quốc phòng, an ninh và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Qua đó, các học viên được củng cố kiến thức và hiểu biết về những vấn đề quân sự, quốc phòng, an ninh làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng an ninh ở từng cơ quan bộ, ngành và các địa phương trong cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Thế Huynh đánh giá việc tổ chức tốt các khóa bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và LLVT diện Trung ương quản lý, nhận thức về nhiệm vụ QP - AN của cán bộ cao cấp được nâng lên rõ; năng lực chỉ đạo, điều hành và chỉ huy xử lý các tình huống về an ninh chính trị ở các địa phương đồng bộ và có hiệu quả hơn; việc xây dựng thế trận QP - AN ở các địa phương, thực hiện nhiệm vụ QP -AN ở các bộ, ngành Trung ương có nhiều tiến bộ, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự nghiệp CNH - HĐH đất nước và hội nhập quốc tế.

Đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị, trong thời gian tới, để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, Học viện Quốc phòng cần có những chủ trương, giải pháp tích cực xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên; tích cực phối hợp với các cơ quan chiến lược nghiên cứu, dự báo, đề xuất với Đảng, Nhà nước, với Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng các vấn đề về chiến lược quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc; cần coi trọng công tác xây dựng Đảng bộ Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tích cực chuẩn bị về cơ sở vật chất kỹ thuật, nghiên cứu đổi mới nội dung chương trình đào tạo…

MẠNH HƯNG

 

Gõ tiếng việt: Off Telex