Thông tin về mộ liệt sĩ
Danh sách liệt sĩ quê Thanh Hóa hiện an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Bến Cầu, Tây Ninh (*)
QĐND - Chủ nhật, 15/01/2012 | 20:37 GMT+7

(Tiếp theo)

96. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Sự; sinh năm: 1959; quê quán: Thọ Lập, Thọ Xuân; hy sinh: 9-5-1979.

97. Liệt sĩ Hà Ngọc Tại; sinh năm: 1955; quê quán: Quảng Ninh, Quảng Xương; hy sinh: 15-2-1979.

98. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tâm; sinh năm: 1953; quê quán: Quảng Tiến, Quảng Xương; hy sinh: 13-3-1975.

99. Liệt sĩ Trịnh Thanh Tâm; sinh năm: 1958; quê quán: Thọ Lập, Thọ Xuân; hy sinh: 13-2-1979.

100. Liệt sĩ Vi Thanh Tân; sinh năm: 1957; quê quán: Bá Thước; hy sinh: 30-11-1980.

101. Liệt sĩ Lê Đình Thái; sinh năm: 1960; quê quán: Xuân Lộc, Thọ Xuân; hy sinh: 3-3-1979.

102. Liệt sĩ Lê Văn Thẩn; sinh năm: 1959; quê quán: Vĩnh Hòa, Vĩnh Lộc; hy sinh: 4-2-1981.

103. Liệt sĩ Lê Quốc Thanh; sinh năm: 1960; quê quán: Xuân Thành, Thọ Xuân; hy sinh: 24-6-1983.

104. Liệt sĩ Lê Văn Thanh; sinh năm: 1958; quê quán: Hàm Rồng; hy sinh: 11-8-1978.

105. Liệt sĩ Lê Văn Thanh; quê quán: Đông Thịnh, Đông Sơn; hy sinh: 29-3-1982.

106. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thanh; sinh năm: 1956; quê quán: Vĩnh Hà, Vĩnh Lộc; hy sinh: 17-12-1978.

107. Liệt sĩ Hoàng Thành; sinh năm: 1957; quê quán: Hải Lĩnh, Tĩnh Gia; hy sinh: 26-9-1978.

108. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thao; sinh năm: 1958; quê quán: Vĩnh Long, Vĩnh Lộc; hy sinh: 8-2-1979.

109. Liệt sĩ Lê Văn Thiện; sinh năm: 1954; quê quán; Quảng Vinh, Quảng Xương; hy sinh: 13-3-1975.

110. Liệt sĩ Vũ Đức Thịnh; sinh năm: 1958; quê quán: Bình Nguyên, Tĩnh Gia; hy sinh: 2-2-1979.

111. Liệt sĩ Cấm Minh Thông; sinh năm: 1960; quê quán: Luật Kho, Thường Xuân; hy sinh: 15-2-1979.

112. Liệt sĩ Hà Văn Thương; sinh năm: 1960; quê quán: Bá Thước; hy sinh: 24-1-1979.

113. Liệt sĩ Lê Văn Thương; sinh năm: 1960; quê quán: Nam Xuân, Quan Hóa; hy sinh: 24-1-1979.

114. Liệt sĩ Lê Hữu Thủy; sinh năm: 1953; quê quán: Vĩnh Hưng, Vĩnh Lộc; hy sinh: 19-8-1978.

115. Liệt sĩ Lưu Văn Tiến; sinh năm: 1957; quê quán: Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lộc; hy sinh: 11-8-1978.

(Còn nữa)

 (*) Thông tin ghi nguyên văn trên bia mộ

Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ” - Báo Quân đội nhân dân, số 7, Phan Đình Phùng, Hà Nội. Điện thoại: 069.554.119; 04.37478610. Thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn

Gõ tiếng việt: Off Telex