Thông tin về mộ liệt sĩ
Danh sách liệt sĩ quê Nghệ An đang an táng tại NTLS huyện Trảng Bom, Đồng Nai (tiếp theo)
QĐND - Thứ ba, 07/08/2012 | 18:15 GMT+7

* Liệt sĩ Lê Tiến Sĩ sinh năm: 1950; Chức vụ: Chiến sĩ, Đơn vị: f341; Quê quán: Huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Hy sinh ngày 31-3-1975.
* Liệt sĩ Nguyễn Công Hào sinh năm 1955; Chức vụ: Tiểu đội phó, Đơn vị: f341; Quê quán: Xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Hy sinh ngày 27-4-1975.
* Liệt sĩ Nguyễn Phương Phàn sinh năm 1954; Chức vụ: Chiến sĩ; Quê quán: Huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Hy sinh ngày 31-3-1975.
* Liệt sĩ Trần Đình Thọ sinh năm 1954; Chức vụ: Phó đại đội trưởng; Hy sinh ngày 29-4-1975.
* Liệt sĩ Lưu Văn Liêu sinh năm 1955; Chức vụ: Chiến sĩ; Đơn vị: f341; Quê quán: Xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; Hy sinh ngày 28-4-1975.
* Liệt sĩ Đặng Ngọc Quyền sinh năm 1949; Chức vụ: Chiến sĩ; Đơn vị: f341; Quê quán: Xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; Hy sinh ngày 27-4-1975.
* Liệt sĩ Trần Bá Thương quê quán: Huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; Hy sinh ngày 26-4-1975.
* Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Lân sinh năm 1954; Chức vụ: Chiến sĩ; Quê quán: Huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; Hy sinh ngày 31-3-1975.
* Liệt sĩ Nguyễn Như Bảo sinh năm 1955; Chức vụ: Chiến sĩ; Đơn vị: f341; Quê quán: Xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; Hy sinh ngày 27-4-1975.
* Liệt sĩ Lê Văn Biên sinh năm 1956; Chức vụ: Chiến sĩ; Đơn vị: f341; Quê quán: Huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; Hy sinh ngày 27-4-1975.
* Liệt sĩ Quang Trung Ký sinh năm 1953; Chức vụ: Trung đội trưởng; Đơn vị: f341; Quê quán: Xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An; Hy sinh ngày 13-8-1976.
* Liệt sĩ Trần Sĩ Ba sinh năm 1950; Chức vụ: Tiểu đội trưởng; Đơn vị: f5; Quê quán: Xã Diễn Bình, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; Hy sinh ngày 11-2-1971.
* Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghĩa sinh năm 1952; Chức vụ: Chiến sĩ; Đơn vị: f341; Quê quán: Huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; Hy sinh ngày 27-4-1975.
* Liệt sĩ Trần Văn Thắng sinh năm 1956; Chức vụ: Chiến sĩ; Đơn vị: f341; Quê quán: huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; Hy sinh ngày 27-4-1975.

* Liệt sĩ Nguyễn Xuân Va sinh năm 1953; Chức vụ: Đại đội trưởng; Đơn vị: f341; Quê quán: Xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; Hy sinh ngày 28-4-1975.
* Liệt sĩ Nguyễn Trung Tuấn sinh năm 1954; Hy sinh ngày 14-4-1975.
* Liệt sĩ Trần Văn Năm sinh năm 1950; Chức vụ: Chiến sĩ; Đơn vị: f341; Quê quán: Xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; Hy sinh ngày 31-3-1975.
(còn nữa)

Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ” - Báo Quân đội nhân dân, số 7, Phan Đình Phùng, Hà Nội. Điện thoại: 069.554119; 043.747.8610. Thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn

Gõ tiếng việt: Off Telex