TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 8-2010
QĐND - Thứ năm, 12/08/2010 | 17:16 GMT+7
 

-    Thượng tướng Phan Trung Kiên – Quân đội nhân dân phấn đấu thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp trong tình hình mới.                                                                                                    

-    Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn – Tiếp tục xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo (1-8-1930 - 1-8-2010)

-    TS. Nguyễn Bắc Son - Công tác Tư tưởng-Văn hóa trong đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình”.

-    Trung tướng Nguyễn Tuấn Dũng - Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong thời kỳ mới.

-    Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn - Một số trọng tâm về công tác tư tưởng trong quân đội tiến tới Đại hội XI của Đảng.

Tiến tới Đại hội XI của Đảng

-    GS, TS. Mạch Quang Thắng - Một số vấn đề đặt ra về cơ chế “Đảng lãnh đạo,  Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” ở nước ta.

-    Phạm Trang – Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong sự nghiệp  xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

-    Đại tá Nguyễn Văn Mùi - Đảng bộ Binh đoàn 18 tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 - 19-8-2010)

-    Đại tá Hồ Kiếm Việt - Cách mạng Tháng Tám và việc phát huy cơ chế  “Đảng lãnh đạo,  Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”.

-    Đại tá Nguyễn Mạnh Hà - Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 ở Sài Gòn và Nam Bộ.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

-    Đại tá Bùi Trung Chuyển – Cuộc vận động với việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong lực lượng vũ trang Thái Bình.

-    Trung tá Nguyễn Văn Huy - Nói đi đôi với làm - một nội dung quan trọng để xây dựng Đảng ta "là đạo đức, là văn minh".

Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong sự nghiệp CNH,HĐH

-    PGS, TS. Nguyễn Hồng Thao Biên giới Việt Nam – Trung Quốc, sự hợp tác truyền thống và hiện đại vì hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

-    Trung tướng Phạm Thế Long - Học viện Kỹ thuật Quân sự tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học.

-    Thiếu tướng Ngô Văn Sơn – Xây dựng Binh chủng Thông tin liên lạc vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

-    Nguyễn Ngọc Quý - Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam kết hợp sản xuất, kinh doanh với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

-    Khắc Thường-Hồng Lâm-Đình Kháng - Vì sự bình yên và phát triển của vùng biển, đảo Đông Bắc Tổ quốc (Phần III: Ý nghĩa, bài học và những vấn đề đặt ra).

Quân sự nước ngoài

-    Đại tá Đoàn Hùng Minh - Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đối với công nghiệp quốc phòng của các nước trên thế giới.

-    Nguyễn Trung – Chiến lược An ninh quốc gia mới của Mỹ – có gì mới?

Vấn đề - Sự kiện

-    Chí Linh – Một sự xuyên tạc và vu cáo trắng trợn.  

-    Bùi Hữu Dược - Đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

-    Thiếu tướng Vũ Đức Hinh – Xây dựng đội ngũ giảng viên ở Trường Sĩ quan Lục quân 2.

-    Đại tá Bùi Hoài Thanh – Mấy kinh nghiệm đổi mới công tác giáo dục chính trị trong lực lượng vũ trang Nghệ An.

-    Đại tá Hoàng Ngọc Thái – Lực lượng vũ trang Ninh Thuận phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

-    Đại tá Trần Xuân Dinh - Công ty Bay dịch vụ miền Bắc gắn sản xuất, kinh doanh với nhiệm vụ quốc phòng-an ninh.

-    Đại tá Đỗ Văn Thành – Một số giải pháp nâng cao khả năng bảo đảm hậu cần của Quân chủng Hải quân.

-    Thượng tá Chúc Kim Dư - Đoàn Pháo binh Tất Thắng đẩy mạnh xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

-    Trương Văn Phúc – Huyện biên giới Lộc Ninh đẩy mạnh xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân.

Giáo dục quốc phòng-an ninh - Giáo dục pháp luật

trong quá trình CNH, HĐH đất nước

-    Thiếu tướng Hồ Ngọc Tỵ – Quân khu IV nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

-    Thiếu tướng Trần Xuân Quang - Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở Quân khu I.

Nghiên cứu - Trao đổi

-    Thiếu tướng Nguyễn Văn Chỉnh - Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở người dân tộc thiểu số trong quân đội-mấy vấn đề cần quan tâm.

-    Thiếu tướng Nguyễn Đức Thận – Một số vấn đề về bảo đảm cơ động của binh đoàn chủ lực trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

-    Thông tin về biển, đảo Việt Nam – Những nội dung cơ bản của Hiệp định hợp tác nghề cá giữa Việt Nam và Trung Quốc trong Vịnh Bắc Bộ.

Gõ tiếng việt: Off Telex