Hỏi – Đáp
Trách nhiệm của lực lượng dân quân tự vệ ở cơ sở và lực lượng kiểm lâm địa bàn trong công tác bảo vệ rừng
QĐND - Thứ năm, 28/03/2013 | 17:45 GMT+7

QĐND - Bạn Thu Hà ở Diễn Châu, Nghệ An hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết trách nhiệm của lực lượng dân quân tự vệ ở cơ sở và lực lượng kiểm lâm địa bàn trong công tác bảo vệ rừng được Nhà nước quy định thế nào?

Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 26 Nghị định số 74/2010/NĐ-CP ngày 12-7-2010 của Chính phủ như sau: 

Thứ nhất, trách nhiệm của lực lượng dân quân tự vệ: Nắm chắc phân bố diện tích từng loại rừng và diễn biến rừng trên địa bàn; Phối hợp với Kiểm lâm địa bàn tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng và tham gia giải quyết những “điểm nóng”, những vụ việc cụ thể về bảo vệ rừng ở cơ sở; Khi thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phải kết hợp với nhiệm vụ bảo vệ rừng; Khi phát hiện những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về rừng trên địa bàn phải lập biên bản, báo cáo ngay cho Chủ tịch UBND cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức ở cơ sở có trụ sở trên địa bàn và thông báo cho Kiểm lâm địa bàn biết để phối hợp xử lý.

Thứ hai, trách nhiệm của Kiểm lâm địa bàn: Nắm chắc và thường xuyên trao đổi, cung cấp cho Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở, Chỉ huy tự vệ về phân bổ diện tích từng loại rừng, diễn biến rừng trên địa bàn và các quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng; Chủ trì, phối hợp với Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở, Chỉ huy tự vệ tham mưu cho Chủ tịch UBND cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức ở cơ sở có trụ sở trên địa bàn xây dựng phương án bảo vệ rừng thuộc phạm vi quản lý; Chủ trì, phối hợp với Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở, Chỉ huy tự vệ tham mưu cho Chủ tịch UBND cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức ở cơ sở có trụ sở trên địa bàn xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính về bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật.

QĐND

Gõ tiếng việt: Off Telex