Tiểu đoàn Đặc công 18 (Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội)
Thực hiện nghiêm huấn luyện đêm
QĐND - Thứ năm, 15/03/2012 | 18:57 GMT+7

QĐND Online- Tiểu đoàn Đặc công 18 (Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội) vừa sơ kết rút kinh nghiệm sau một tháng ra quân huấn luyện. Sau lễ ra quân huấn luyện, Tiểu đoàn đã tập trung huấn luyện nội dung chuyển trạng thái SSCĐ bảo đảm đúng nội dung, chương trình đã được phê duyệt.

Huấn luyện đột nhập tại Tiểu đoàn Đặc công 18

 

Tiểu đoàn 18 đội Đặc công thực hiện nghiêm kế hoạch, nội dung huấn luyện, đặc biệt là huấn luyện đêm. Các bộ phận duy trì nghiêm các chế độ sinh hoạt, học tập; quản lý tốt vũ khí trang bị, duy trì nghiêm kỷ luật... Thời gian tới, để nâng cao chất lượng huấn luyện, cấp ủy, chỉ huy các cấp sẽ tăng cường công tác kiểm tra; các bộ phận tổ chức hội thao đánh giá kết quả sau từng tuần huấn luyện.

Tin, ảnh: Phương Hiền

Gõ tiếng việt: Off Telex